Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Show-off Zeig dich 2018

Zlínští vysokoškoláci přesvědčili o svých kvalitách

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) totiž proběhl již 8. ročník renomované soutěže „Show-off / Zeig dich“ o nejlepší prezentace v anglickém a německém jazyce, kterou organizuje Centrum jazykového vzdělávání Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně každý rok.

Vzdělání má smysl pouze tehdy, je-li teorie propojena s praxí. Proto organizátoři do poroty přizvali kromě akademických pracovníků a studentů UTB i zástupce firem a ti pro studenty zvolili sice náročná, ale atraktivní témata z praxe. Studenti tedy pracovali se zadáním Já a technologie, Moje zkušenosti z praxe a Inkluze a diverzita. Náročná témata, komunikace v cizím jazyce, prezentace před publikem, s tím vším se soutěžící museli vyrovnat. Svými dotazy jim to neulehčovali ani porotci a univerzita může být pyšná na to, jakým způsobem se studenti se zadanými tématy vyrovnali.

Vzhledem k opravdu výborným výkonům porota ocenila certifikátem všechny prezentující a své ceny získala i čtvrtá místa v obou kategoriích, poté již vyhlášení konečných výsledků. Na prvním místě se v anglické sekci umístila Andrea Špániková z FaME, druhé místo obsadila Veronika Jančová z FMK a třetí se umístil Probal Basu z FT. V německé kategorii zvítězila Marie Medlíková, opět z FMK, druhé místo získala Magdaléna Rybová z FaME a z FMK vyhrál třetí místo Jan Polák.

 

„Jsme rádi, že i letos se zúčastnili soutěže studenti z různých fakult univerzity. Je to pro ně jedinečná příležitost vyzkoušet si vystupování před tak náročným a kritickým publikem. Zkušenosti, které zde nasbírali, mohou zúročit jak při svém současném studiu, tak ve svém budoucím zaměstnání. Jsme mezinárodní univerzita, proto vše probíhalo v cizím jazyce.“, dodala koordinátorka akce Jana Semotamová z FHS.

Univerzita si schopných studentů váží, proto výhercům věnovala kromě atraktivních cen také finanční odměnu v podobě stipendia.

Hlavní sponzor ExxonMobil oceněné výherce obdaroval vouchery k nákupu elektroniky a pozval je na den otevřených dveří do své firmy pro možné navázání budoucí spolupráce. Dále byly výhercům anglické sekce předány hodnotné poukazy v podobě jazykových zkoušek od P.A.R.K. Cambridge, a na vítěze z německé sekce čekal příspěvek na letenky od společnosti Kiwi. Mezi další výrazné sponzory akce patřil Greiner Packaging, Kemifloc, Oxalis, Knihy Dobrovský, či Continental.

Pro soutěžící se jedná o jedinečnou možnost získat kontakty u firem jako potencionálních budoucích zaměstnavatelů a vyslechnout si od poroty rady, postřehy a připomínky ke svému vystupování. Nyní už je jen na nich, jak s touto zkušeností naloží.

Vzhledem k úspěchu akce je již jasné, že fakulta bude v její organizaci pokračovat i v dalším roce, kdy uspořádá již 9. ročník.

Fakulty a součásti

Zavřít