Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Aktuality a akce

Řečníkem na zkoušku aneb Vědecká konference pro žáky

Nadaní žáci ze základních škol a víceletých gymnázií Zlínského kraje si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je, stát se na chvíli univerzitním profesorem a přednášet v aule na akademické půdě. Tuto jedinečnou příležitost nabídla v pořadí již druhá Vědecká konference pro žáky, která se uskutečnila 26. května 2023 v prostorách Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. Podobně jako v uplynulém roce představili děti témata, jež jsou jim blízká a souvisí s jejich zájmem o vědu, technologie či umění. Účastníci prezentovali výsledky svého bádání a aktivit jako jednotlivci či jako tým. Výkony posuzovala porota sestavená ze zástupců fakulty a akademických pracovníků. Hodnocen byl mluvený projev, náročnost tématu, způsob prezentace, ale především odvaha vystoupit před posluchárnou plnou hostů, spolužáků a učitelů. Úroveň příspěvků převýšila očekávání poroty, děti prokázaly nadstandardní znalosti problematiky i suverénní prezentaci zvolených témat. Představily několik vlastnoručně vyrobených modelů, zaujala např. jaderná elektrárna, sopka nebo vesmír z lega, nechyběla ani ochutnávka domácího chleba. Žáci se zabývaly také palčivými a aktuálními tématy souvisejícími s umělou inteligencí, životním prostředím a přírodními katastrofami, sociálními sítěmi nebo dobýváním vesmíru.[gallery ids=\"42863,42861,42864,42866,42873,42872,42871,42870,42869,42868,42867,42862,42860,42858,42857,42856,42847,42848,42849,42850,42851,42852,42853,42854,42855,42846,42845,42859\"]

Detail článku
Na Vašem názoru nám záleží

Hodnocení kvality výuky

Studentská vědecká a odborná činnost

Obhajoby prací SVOČ v oblasti Pedagogika

Doktorský seminář I a II

Fakulta humanitních studií opět zpestří program filmového festivalu

Senior Cup 2023

improve your english

Prázdninová angličtina

Den zdraví pro děti zaměstnanců UTB

Přijímací řízení k doktorskému studiu

Zobrazit archiv

Fakulty a součásti

Zavřít