Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Aktuality a akce

Příměstský tábor pro děti

Jedenáctý ročník Junior Univerzity má další absolventy

Letošní jedenáctý ročník Junior Univerzity, který proběhl pod heslem „Probuď v sobě vědce“, přinesl dětem ve věku od 4 do 15 let bohatý edukační program plný vědeckých a badatelských aktivit. Tato oblíbená letní akce se konala od 8. do 12. července 2024 a zúčastnilo se jí celkem 48 dětí. Slavnostní imatrikulací, uvedením do akademické obce, začal letošní jedenáctý ročník Junior Univerzity pro nejmladší studenty. Pozvání přijal inspirativní host pan MgA. Oldřich Voyta. Jedná se o velmi úspěšného mladého designera obuvi, který svým talentem dobývá svět. Ochotně dětem představil svůj životní i profesní příběh a ukázal jim svou tvorbu. Děti mu jako poděkování vytvořily a předaly vlastní návrhy obuvi s nadějí, že se promítnou do umělcovy další tvorby. Příměstský tábor Junior Univerzity opětovně pořádal Ústav školní pedagogiky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně, a to ve spolupráci s dalšími fakultami UTB, jejichž akademičtí pracovníci velmi ochotně a aktivně podpořili a obohatili program pro děti. FAI nabídla dva zajímavé projekty. Prvním byl projekt Fraktální kaleidocykly, který spočíval v poznávání říše geometrických tvarů. Pro velký úspěch z loňska se opakoval kroužek robotiky, a tak měly děti možnost vyzkoušet si práci s robotem nebo netradičními materiály. Kolegové z FT pozvali děti na půdu jejich fakulty a přivítali je chystáním palačinek. Dále ukázali prostředí laboratoře, kde byly děti vtaženy do tajů nezdravých a zdravých potravin a měly možnost vyrobit si zmrzlinu. FMK přivítala děti ve své galerii U18 s tématem multikulturního pojetí světa. Kmenová FHS uspořádala pro děti oblíbený kroužek angličtiny za využití aktivizujících metod výuky, velký zájem zaznamenal také workshop k první pomoci, kde si děti nejen povídaly o její důležitosti, ale hlavně si prakticky zkoušely celou řadu situací, se kterými se mohou v životě setkat. Kromě výše popsaného se děti účastnily i dalšího bohatého programu, při němž se dozvídaly zajímavé poznatky, nové informace a především se bavily. Společnost Bratrstvo psích tlapek si pro děti nachystalo program canisterapie, Technologická dílna Robota rozvíjela a podpořila kreativní a umělecký potenciál dětí, vedle toho denně studentky a studenti oborů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základní školy chystali pro děti další vzdělávací program. Celá Junior Univerzita vyvrcholila páteční slavnostní promocí absolventů, která je již tradičně zážitkem nejen pro nejmladší vysokoškoláky, ale i jejich rodiče, prarodiče a kamarády. Pozvání přijal i čestný host Junior Univerzity, paní náměstkyně primátora města Zlína Ing. Martina Hladíková, která obdržela titul Doctor Honoris Causa Junior 2024. Velké poděkování patří nejen všem výše uvedeným, ale zejména samotným dětem, které svou bezprostředností, svou touhou po pochopení principu fungování různých věcí nás neustále udržovaly v aktivním režimu. Zvláštní poděkování patří i skupině nejstarších dětí, instruktorům, kteří pomáhali s různými činnostmi, drželi záštitu nad mladšími účastníky a pečlivě vše zaznamenávali formou videa i fotografií, aby při promocích mohli ukázat, jak celou Junior Univerzitu viděli svýma očima. Při přípravách Junior Univerzity každoročně s velkým respektem očekáváme, jak celá akce bude probíhat a jaké výzvy nás budou čekat. Spokojenost dětí, jejich úsměvy a také únava po celém dni nás i letos přesvědčily, že naše vynaložené úsilí má smysl. [gallery ids=\"47833,47834,47835,47836,47837,47838,47839,47840,47841,47842,47843,47844,47845,47846,47847,47848,47849,47850,47851,47852,47853,47854,47855,47856,47857,47858,47859,47860,47861,47862,47863,47864,47865,47866,47867,47868,47869,47870,47871,47872,47873,47874,47821,47818,47814,47805,47797,47752,47788,47792,47819,47892,47893,47894,47895,47896\"]

Detail článku
Mezinárodní konference

Rodina – zdraví – nemoc

Pro děti zaměstnanců UTB

Den zdraví

pro školy

Fakulta humanitních studií nabízí v rámci ZFF školám program, který pomůže dětem řešit aktuální problémy

Vědecká konference žáků

Mladí vědci zaplnili přednáškové prostory FHS

Publikování v prestižních mezinárodních časopisech Současné výzvy celoživotního vzdělávání v Evropě

Ellen Boeren – přednáška a workshop profesorky z University of Glasgow

Doktorský seminář I–III

neformální setkání pedagogů

Kompetenční rámec vysokoškolského vyučujícího 4

V parku Komenského oslavily svátek porodní asistentky i všeobecné sestry

Zobrazit archiv

Fakulty a součásti

Zavřít