UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Nabídka stipendií, studijních pobytů a pracovních stáží

Zajímavé nabídky stipendií, studijní pobytů a pracovních stáží pro studenty a absolventy Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Další možnosti pobytů a stáží si prohlédněte zde.

Aktuální nabídka:

Studium v Kanadě

Kanadský vzdělávací systém nabízí špičkové vzdělání – kanadští studenti se pravidelně umísťují na nejvyšších příčkách mezinárodních srovnávacích testů. Důvody jsou jasné: vysoce kvalifikovaní pedagogové, moderní výukové programy a prostředí, jež podporuje tvořivost a intelektuální rozvoj.

Kanada nabízí přes 10 000 studijních programů na univerzitách a 8 000 programů na vyšších odborných školách (college). Zájemci si mohou vybrat z široké palety programů, od vědecky zaměřených až po kratší, prakticky orientované kurzy. Studenti se často již během bakalářského studia přímo účastní výzkumných projektů. Až 38 % celkového výzkumu a vývoje probíhá v Kanadě právě na univerzitách.

Jako zahraniční student máte možnost pracovat během studia. Díky tomu získáte nejen kvalitní vzdělání ale i cenné pracovní zkušenosti. Mnoho studijních programů je navržených ve spolupráci se zaměstnavateli a zahrnuje pracovní stáže během studia.

Kanadské ZŠ a SŠ nabízejí speciální programy s výukou angličtiny a francouzštiny pro zahraniční studenty. Řada z nich také zprostředkovává pobyt zahraničních studentů v kanadské rodině.

Kanadské jazykové školy plně využívají tradice kvalitní výuky jazyků v bilingvní zemi s výrazným zastoupením přistěhovalců v populaci.

Užitečné odkazy:
www.EduCanada.ca – oficiální vládní portál pro studium v Kanadě s vyhledáváním studijních programů, kalkulačkou nákladů, odkazy na informace provincií, teritorií a jednotlivých škol atd.
www.cicic.ca – seznam škol akreditovaných provinciemi a teritoriemi a informace o uznávání zahraničních diplomů a kvalifikací.
www.scholarships.gc.ca – informace o stipendijních programech.
www.cic.gc.ca – informace o studijních povoleních a možnostech pracovat během a po ukončení studia v Kanadě.

České centrum v Bruselu hledá stážisty se zájemem o propagaci české kultury v Belgii

Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Působí jako síť prostřednictvím 22 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech a jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro prezentaci země.

Vice informací o náplni a požadavcích najdete zde.

Popis stáže a požadavků v angličtině najdete zde.

Pracovní stáž v Českém centru v Paříži se zaměřením na kulturu a administrativu – last minute

Náplň stáže: pomoc při organizaci kulturních akcí, fotodokumentace a následné zpracování a úprava fotografií, sestřih videonahrávek, PR a komunikace s veřejností, zajištění mediální agendy, správa sociálních sítí, administrace webových stránek, komunikace s umělci a institucemi, překlady a příležitostné tlumočení.
Bližší informace najdete na webových stránkách http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-pariz/
Leták

 

Stipendia Czech Centres:

Souhrnná nabídka stáží na všech Českých centrech v zahraničí na rok 2019. Podrobnější informace naleznete pod jednotlivými linky českých center, nebo přímo na webu www.czechcentres.cz.

ČC Berlín
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-berlin/
ČC Bratislava
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-bratislava/
ČC Brusel
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-brusel/
ČC Budapešť – 2 typy stáží: kulturní management / grafika+fotografie
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-budapest/
ČC Bukurešť
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-bukurest/
ČC Kyjev –  lektorská stáž (výuka češtiny pro cizince)
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-kyjev/
ČC Londýn
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-londyn/
ČC Madrid
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-madrid/
ČC Milán
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-milan/
ČC Mnichov
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-mnichov/
ČC Moskva – 2 typy stáží: kultura+administrativa / lektorská (výuka češtiny pro cizince)
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-moskva/
ČC New York
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-new-york/
ČC Paříž – 2 typy stáží: kultura+administrativa / grafika+fotografie
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-pariz/
ČC Rotterdam
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-rotterdam/
ČC Řím
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-rim/
ČC Stockholm
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-stockholm/
ČC Sofie
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-sofie/
ČC Tokio
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-tokio/
ČC Varšava
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-varsava/
ČC Vídeň
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-viden/

Zavřít

Fakulty a součásti