Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Nabídka stipendií, studijních pobytů a pracovních stáží

Zajímavé nabídky stipendií, studijní pobytů a pracovních stáží pro studenty a absolventy Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Další možnosti pobytů a stáží si prohlédněte zde.

Aktuální nabídka stáží na Českých centrech v zahraničí na rok 2020:

Souhrnná nabídka stáží na všech Českých centrech v zahraničí na rok 2020. Podrobnější informace naleznete pod jednotlivými linky českých center, nebo přímo na webu www.czechcentres.cz.

ČC Athény
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-atheny1/
 ČC Berlín
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-berlin/
ČC Bratislava
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-bratislava/
ČC Brusel
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-brusel/
ČC Budapešť – 2 typy stáží: kulturní management/grafika+fotografie
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-budapest/
ČC Bukurešť
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-bukurest/
ČC Kyjev –  lektorská stáž (výuka češtiny pro cizince)
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-kyjev/
ČC Londýn – 2 typy stáží: kulturní management/překladatelství
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-londyn
ČC Madrid
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-madrid/
ČC Milán
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-milan/
ČC Mnichov
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-mnichov/
ČC Moskva – 2 typy stáží: kultura+administrativa / lektorská (výuka češtiny pro cizince)
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-moskva/
ČC New York
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-new-york/
ČC Paříž – 2 typy stáží: kultura+administrativa / grafika+fotografie
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-pariz/
ČC Rotterdam
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-rotterdam/
ČC Řím
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-rim/
ČC Stockholm
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-stockholm/
ČC Sofie
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-sofie/
ČC Tokio
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-tokio/
ČC Varšava
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-varsava/
ČC Vídeň
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-viden/

Aktuální stipendijní nabídky:

Nadace Kondrad-Adenauer-Stiftung 
Podmínky výběrového řízení a další náležitosti pro získání stipendia naleznete v přiloženém souboru a na www.kas.de/web/tschechien/stipendien.
Rádi bychom Vás požádali, zda by bylo možné tuto nabídku rozeslat mezi Vaše studenty či případné zájemce a informace o stipendiích vyvěsit ve vašich prostorách.
Pro další informace se můžete obrátit na Marcela Ladku, marcel.ladka@kas.de nebo +420 222 320 190.

Německo – DAAD
Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro různé skupiny (pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až po VŠ učitele). Ve výše uvedené tabulce naleznete odkaz na stránky DAAD, kde je podrobný popis každé stipendijní nabídky. Rovněž tam naleznete popis, jak podat přihlášku.
Online-portál DAAD je již otevřený pro přijímání Vašich žádostí.
U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) se žádosti podávají do 15. 11. 2019.
Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do 1. 12.
Tištěnou verzi žádosti posílejte, prosím, do sídla Akademické informační agentury (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Německo – Česko-bavorská vysokoškolská agentura
Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní pobyty pro studenty DSP a MSP. Žádosti o stipendium se přijímají nejpozději do 1. 12. 2019.
Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující adresy naleznete ve výše uvedené tabulce.

Švýcarsko – stipendia vlády Švýcarské konfederace
a) Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok 2020/2021 dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce.
b) Vláda Švýcarské konfederace nabízí stipendia pro studenty konzervatoří a VŠ uměleckých směrů. V této kategorii nemá Česká republika daný počet stipendijních míst.

Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti od Akademické informační agentury (AIA) elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

Rakousko – AKTION
a) Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 m) do 31. 10. 2019.
b) VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt do 30. 11. 2019.

Studium v Kanadě

Kanadský vzdělávací systém nabízí špičkové vzdělání – kanadští studenti se pravidelně umísťují na nejvyšších příčkách mezinárodních srovnávacích testů. Důvody jsou jasné: vysoce kvalifikovaní pedagogové, moderní výukové programy a prostředí, jež podporuje tvořivost a intelektuální rozvoj.

Kanada nabízí přes 10 000 studijních programů na univerzitách a 8 000 programů na vyšších odborných školách (college). Zájemci si mohou vybrat z široké palety programů, od vědecky zaměřených až po kratší, prakticky orientované kurzy. Studenti se často již během bakalářského studia přímo účastní výzkumných projektů. Až 38 % celkového výzkumu a vývoje probíhá v Kanadě právě na univerzitách.

Jako zahraniční student máte možnost pracovat během studia. Díky tomu získáte nejen kvalitní vzdělání ale i cenné pracovní zkušenosti. Mnoho studijních programů je navržených ve spolupráci se zaměstnavateli a zahrnuje pracovní stáže během studia.

Kanadské ZŠ a SŠ nabízejí speciální programy s výukou angličtiny a francouzštiny pro zahraniční studenty. Řada z nich také zprostředkovává pobyt zahraničních studentů v kanadské rodině.

Kanadské jazykové školy plně využívají tradice kvalitní výuky jazyků v bilingvní zemi s výrazným zastoupením přistěhovalců v populaci.

Užitečné odkazy:
www.EduCanada.ca – oficiální vládní portál pro studium v Kanadě s vyhledáváním studijních programů, kalkulačkou nákladů, odkazy na informace provincií, teritorií a jednotlivých škol atd.
www.cicic.ca – seznam škol akreditovaných provinciemi a teritoriemi a informace o uznávání zahraničních diplomů a kvalifikací.
www.scholarships.gc.ca – informace o stipendijních programech.
www.cic.gc.ca – informace o studijních povoleních a možnostech pracovat během a po ukončení studia v Kanadě.

Aktuální nabídka stáží na Českých centrech v zahraničí na rok 2020:

Souhrnná nabídka stáží na všech Českých centrech v zahraničí na rok 2020. Podrobnější informace naleznete pod jednotlivými linky českých center, nebo přímo na webu www.czechcentres.cz.

 

Zavřít

Fakulty a součásti