Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Nabídka stipendií, studijních pobytů a praktických stáží

Zajímavé nabídky stipendií, studijní pobytů a praktických stáží pro studenty a absolventy Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Stipendia

Možnosti stipendií í si prohlédněte zde.

Studijní pobyty

Studenti naší fakulty mají širokou škálu příležitostí k vycestování do zahraničí v rámci různých výměnných programů na základě podepsaných bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami. Na seznam partnerských institucí pro jednotlivé ústavy si můžete prohlédnout zde.

Letní školy

www.xchange.utb.cz, aktuální nabídky jsou zveřejňovány zde.

Praktické stáže

Aktuální nabídka stáží na Českých centrech v zahraničí na rok 2023/24

Česká centra vyhlašují výběrová řízení na rok 2024. Pokud máte o stáže zájem, zašlete CV a motivační dopis přímo na vybrané centrum. Nabídku stáží najdete zde.
Obecné dotazy můžete směřovat na Terezu Puldovoupuldova@czech.cz

 

Fakulty a součásti

Zavřít