Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Nabídka stipendií, studijních pobytů a praktických stáží

Zajímavé nabídky stipendií, studijní pobytů a praktických stáží pro studenty a absolventy Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Stipendia

Možnosti stipendií í si prohlédněte zde.

Studijní pobyty

Studenti naší fakulty mají širokou škálu příležitostí k vycestování do zahraničí v rámci různých výměnných programů na základě podepsaných bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami. Na seznam partnerských institucí pro jednotlivé ústavy si můžete prohlédnout zde.

Letní školy

www.xchange.utb.cz, aktuální nabídky jsou zveřejňovány zde.

Studium v Kanadě

Kanadský vzdělávací systém nabízí špičkové vzdělání – kanadští studenti se pravidelně umísťují na nejvyšších příčkách mezinárodních srovnávacích testů. Důvody jsou jasné: vysoce kvalifikovaní pedagogové, moderní výukové programy a prostředí, jež podporuje tvořivost a intelektuální rozvoj.
Užitečné odkazy:
www.EduCanada.ca – oficiální vládní portál pro studium v Kanadě s vyhledáváním studijních programů, kalkulačkou nákladů, odkazy na informace provincií, teritorií a jednotlivých škol atd.
www.cicic.ca – seznam škol akreditovaných provinciemi a teritoriemi a informace o uznávání zahraničních diplomů a kvalifikací.
www.scholarships.gc.ca – informace o stipendijních programech.
www.cic.gc.ca – informace o studijních povoleních a možnostech pracovat během a po ukončení studia v Kanadě.

Praktické stáže

Aktuální nabídka stáží na Českých centrech v zahraničí na rok 2021

Souhrnná nabídka stáží na všech Českých centrech v zahraničí na rok 2020. Podrobnější informace naleznete pod jednotlivými linky českých center, nebo přímo na webu www.czechcentres.cz.
ČC Athény
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-atheny1/
ČC Berlín
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-berlin/
ČC Bratislava
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-bratislava/
ČC Brusel
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-brusel/
ČC Budapešť – 2 typy stáží: kulturní management/grafika+fotografie
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-budapest/
ČC Bukurešť
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-bukurest/
ČC Kyjev –  lektorská stáž (výuka češtiny pro cizince)
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-kyjev/
ČC Londýn – 2 typy stáží: kulturní management/překladatelství
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-londyn/
ČC Madrid
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-madrid/
ČC Milán
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-milan/
ČC Mnichov
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-mnichov/
ČC Moskva – 2 typy stáží: kultura+administrativa / lektorská (výuka češtiny pro cizince)
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-moskva/
ČC New York
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-new-york/
ČC Paříž – 2 typy stáží: kultura+administrativa / grafika+fotografie
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-pariz/
ČC Rotterdam
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-rotterdam/
ČC Řím
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-rim/
ČC Stockholm
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-stockholm/
ČC Sofie
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-sofie/
ČC Tokio
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-tokio/
ČC Varšava
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-varsava/
ČC Vídeň
http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-viden/

 

Fakulty a součásti

Zavřít