UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Nabídka stipendií, studijních pobytů a pracovních stáží

Zajímavé nabídky stipendií, studijní pobytů a pracovních stáží pro studenty a absolventy Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Další možnosti pobytů a stáží si prohlédněte zde.

Aktuální nabídka:

Pracovní stáž v Českém centru v Paříži se zaměřením na kulturu a administrativu – last minute

Náplň stáže: pomoc při organizaci kulturních akcí, fotodokumentace a následné zpracování a úprava fotografií, sestřih videonahrávek, PR a komunikace s veřejností, zajištění mediální agendy, správa sociálních sítí, administrace webových stránek, komunikace s umělci a institucemi, překlady a příležitostné tlumočení.

Bližší informace najdete na webových stránkách http://www.czechcentres.cz/o-nas/kariera/staze2/staz-pariz/

Leták

Stipendia Czech Centres:

Souhrnná nabídka stáží na všech Českých centrech v zahraničí na rok 2018. Podrobnější informace v jednotlivých viz jednotlivé linky, nebo přímo na webu www.czechcentres.cz.

 

Zavřít

Fakulty a součásti