UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
AS FHS UTB ve Zlíně

Doplňovací volby zástupců FHS do studentské části AS FHS UTB ve Zlíně

Akademický senát Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně vyhlásil na zasedání dne 20. 6. 2018 Doplňovací volby zástupců FHS do studentské části AS FHS UTB ve Zlíně pro  zbytek funkčního období AS FHS 2016 – 2019, které se budou konat 25. 9. 2018.

Více informací zde.

Zavřít

Fakulty a součásti