UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Oznámení o konání obhajoby disertační práce

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce doktorandky Mgr. Magdaleny Hankové, na téma „Sociální a emocionální potřeby individuálně integrovaných žáků s tělesným postižením v prostředí střední školy“ , se uskuteční dne 30. 5. 2018 v 10:00 na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, Štefánikova 5670, Zlín, budova U18A, zasedací místnost č. 606.

V souladu s odstavcem 7 článku 48 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně bude uvedená disertační práce zveřejněna k nahlížení ve středu 23. 5. a ve čtvrtek 24. 5. 2018 vždy v době od 10:00 do 11:00 hodin na Referátu pro tvůrčí činnost v kanceláři č. U18A/619.

 

Zavřít

Fakulty a součásti