UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Přihláška do 15. 11. 2018

X. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti

Milí studenti,

dovolujeme si vás informovat o možnosti zapojení se do Studentské vědecké a odborné činnosti v tomto akademickém roce 2018/2019!
Studentská vědecká a odborná činnost je jednou z možností podpory talentovaných studentů. Je důležitou součástí přípravy budoucího adepta na práci na univerzitě, pomáhá profilovat mladého výzkumníka a skýtá možnost seberealizace ve vědecké oblasti, popřípadě je výbornou přípravou na psaní a obhajobu bakalářské či diplomové práce.

Důležité termíny:

  • Přihláška: do 15. listopadu 2018 (podat garantovi oblasti SVOČ)
  • ODEVZDÁNÍ PRÁCE a Zprávy o výsledcích: do 3. dubna 2019 (odevzdat garantovi oblasti SVOČ)
  • Obhajoba SVOČ: duben 2019 (upřesňující informace budou zaslány všem zainteresovaným nejpozději 14 dní předem).

Témata SVOČ 2018/2019 a garanti oblastí SVOČ
Další informace o SVOČ naleznete ve směrnici SD/08/2014 a jejím dodatku.
Příloha č. 1 směrnice SD/08/2014 (přihláška)
Příloha č. 2 směrnice SD/08/2014 (zpráva o výsledcích řešení)

Zavřít

Fakulty a součásti