UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Paliativní a hospicová péče „Od katedry k lůžku“

Od katedry k lůžku

… takový byl podtitul 3. odborné konference Paliativní a hospicová péče, kterou ve dnech 9. a 10. října 2018 pořádal PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú. Uherské Hradiště a Ústav zdravotnických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Bati ve Zlíně. Spolupodíleli se i partneři ze Slovenska, Polska a Rakouska. Konference se uskutečnila v prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě, takže přítomní účastníci měli možnost poznat i krásy tohoto mystického místa.

Konference se zúčastnilo celkem 175 odborníků z praxe, ale také akademických pracovníků podílejících se na vzdělávání budoucích zdravotníků a studentů, kteří se na svou roli teprve připravují.

V úvodu všechny přítomné pozdravila paní Michaela Blahová, radní Zlínského kraje; Anežka Lengálová, děkanka Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně; Helena Schwarczová, ředitelka PAHOP a Helena Kadučáková z Katolické univerzity v Ružomberku. Na zahájení konference zazpíval sbor studentů ze Stojanova gymnázia a nepochybně naladil účastníky na tu „správnou notu“.

Během dvou dnů na konferenci zazněla řada kvalitních příspěvků zaměřených na paliativní péči, ať již se jednalo o studie, výzkumy nebo o zkušenosti z praxe, které byly zvláště cenné. Velkým obohacením byly příspěvky paní Janet J Nadicksbernd z Velké Británie.

Jednotlivá sdělení byla velmi kvalitní a přinášela zajímavé výsledky výzkumů jednotlivých pracovníků či týmů, ale také zkušenosti. Paleta témat byla velmi široká a s nadsázkou můžeme konstatovat, že se dotýkala celé problematiky péče o nevyléčitelně nemocné, jejich blízké, ale také pečující profesionály. O tom, že přednášející měli co říct, svědčila i bohatá diskuse. Jak její sám název napovídá, tato akce se nesla v duchu spolupráce teorie s praxí.

Konference se konala v týdnu, který je v celé České republice věnován mobilním hospicům. Proto organizátoři připravili další aktivity, které s tématem paliativní a hospicové péče úzce souvisí. Účastníci tak mohli navštívit stánek společnosti Amelie, která se zabývá psychosociální pomocí pro onkologicky nemocné a jejich blízké, mohli shlédnout výstavu sdružení Šance Olomouc o.p.s. a Hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci Naléhavější než naléhavé, která zachycuje osobní a rodinné příběhy onkologicky nemocných dětí. Využit byl také potenciální prostředí gymnázia a u této příležitosti se do registru dárců kostní dřeně mohli zapsat noví zájemci, čímž se stali novou nadějí pro onkologicky nemocné. Český registr dárců kostní dřeně je tak bohatší o 20 potenciálních dárců.

Do organizace samotné konference se zapojilo 15 studentů z Ústavu zdravotnických věd, kteří velkou mírou přispěli k hladkému průběhu akce, ale také k vytvoření příjemné atmosféry. O to, aby se na Velehradě cítila dobře i paní Janet, se postarali Zuzka a Petr, studenti z Ústavu moderních jazyků a literatur, ti také zajistili překlady jejích příspěvků. Studenti tak prokázali zájem o studované obory, ale také sounáležitost s fakultou, kterou důstojně reprezentovali.

Jak zaznělo v závěru konference od jedné z organizátorek: „Přejeme si, aby všechny získané informace, zkušenosti a dojmy byly inspirací pro naši každodenní práci. Ať již stojíme před katedrou nebo u lůžka“.

Děkujeme všem studentkám a studentům Ústavu zdravotnických věd a Ústavu moderních jazyků a literatur, za vydatnou pomoc, a že byli na Velehradě s námi!

Zavřít

Fakulty a součásti