Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Ředitel UPV

doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Ústav pedagogických věd
E-mail: hladik@utb.cz Mobil: +420 724 434 560 TEL: +420 576 037 474 Kancelář:
U18/529

Zabývá se sociální pedagogikou, sociálně odmítanými žáky, multikulturním vzděláváním a autoregulací chování žáků. Vyučuje předměty zaměřené na metodologii a sociální pedagogiku. Je řešitelem či spoluřešitelem řady výzkumných projektů (zejm. GA ČR, IGA).


Výuka

Konzultační hodiny

Úterý 8.00-10.00

Životopis

Vzdělání

 • 2019: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika, doc.
 • 2006 - 2009 : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika, Ph.D.
 • 2000 - 2005: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika-sociální práce, Mgr.

Stáže a studijní pobyty

 • 2013: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, krátkodobá výzkumná stáž
 • 2012: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, krátkodobá výzkumná stáž
 • 2007: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2006: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, přednášející v rámci programu Erasmus

Průběh zaměstnání

 • 2005 - dosud: Univerzita Tomaše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií (dříve Univedrzitní institut)
 • 2011 - dosud: Univerzita Tomaše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, ředitel Ústavu pedagogických věd

Členství v organizacích

 • Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice, předseda od 2013
 • Česká pedagogická společnost, člen 2006 - 2017

Fakulty a součásti

Zavřít