Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Centrum výzkumu FHS
E-mail: sip@utb.cz TEL: +420 576 037 419 Kancelář:
U18/533

Radim Šíp vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, dvojkombinaci český jazyk a základy společenských věd (abs. 1998). Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity dosáhl titulu Ph.D. z oboru filozofie (abs. 2006). Výsledky jeho doktorské práce jsou dostupné v monografii: „Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností“ (2008) a „Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filozofii“ (2010 – spoluautor). V roce 2015 byl jmenován docentem poté, co obhájil habilitační práci „Problematické a aspekty současné pedagogiky z pohledu pedagogické filozofie. Ve své badatelské činnosti se věnuje teoretickým a empirickým výzkumům: a) pragmatismus a pragmatistická pedagogika, b) teorie poznání a její dopad na trendy v současné pedagogice, c) vývoj českého školského systému a inkluze. Všechny tyto oblasti se prolínají v poslední monografii Proč školství a jeho aktéři selhávají: Nacionalismus a kognitivní krajiny (2019). Nyní se svým týmem zkoumá fenomén inkluze na českých školách („Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup“ – (č. GA19 – 13038S).

Výuka

  • Filozofie výchovy
  • Moderní pedagogika

Výuka

Konzultační hodiny

kdykoli po předcházející dohodě

Životopis

Vzdělání

2013 – 2015 habilitační řízení, Pedagogická fakulta MU

1998 – 2006 doktorské studium, Filozofická fakulta MU

1993 – 1998 magisterské studium, Pedagogická fakulta MU

Stáže a studijní pobyty

The Center for Dewey Studies, Southern Illinois University. USA. Výzkumná stáž. Výzkum: John Dewey: Pragmatism, Democracy, and Education. Podpořeno Fulbrightovou komisí (č. 2011-21-08), Leden–duben 2012. (Viz příloha č. 7 – Šíp_Completion of the Fulbright Scholarship Program).

Katedra filozofie a dějin filozofie, FF UK Bratislava. Slovenská republika. Přednášková stáž. Říjen 2011.

Department of Human Movement Science, NTNU, Trondheim, Norsko. Výzkumná stáž. Výzkum: Tělesnost a lidský pohyb. Podpořeno NAEP/EHP Norska. Březen–duben 2007

Průběh zaměstnání

od 2020 docent, Centrum výzkumu FHS UTB, výzkumný pracovník PdF MU

2015–2020 docent, Katedra sociální pedagogiky, PedF MU

2009–2014 odborný asistent, Katedra sociální pedagogiky, PedF MU

2008–2009 odborný asistent, Katedra pedagogiky sportu, FSpS MU

2006–2008 odborný asistent, Katedra společenských věd, FSpS MU

2004–2006, asistent, Katedra společenských věd FSpS MU

2003–2004, učitel, Gymnázium, 185, Táborská, Brno

2001–2002, učitel, Gymnázium J.G. Mendela, Brno

2000–2001, světelný technik, Národní divadlo Brno

1999–2000, interní doktorand, Katedra filozofie FF MU

1997–1998, učitel, ZŠ Jana Babáka, Brno

Další publikace

ŠÍP, Radim. Why We Should move from Rorty to “Rortwey”. In Auxier Randal, Kramer Eli, and Skowroňski Krzysztof Piotr. Rorty and Beyond. 1. vyd. Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2019. s. 181-195, 15 s. not mentioned. ISBN 978-0-7391-9508-6.

DENGLEROVÁ, D. – KUROWSKI, M. – ŠÍP, R. Communication as a Means of Development in a School with a High Percentage of Foreign Pupils, Orbis Scholae, 13(3), s. 39–58. https://doi.org/10.14712/23363177.2020.4.

ŠÍP, Radim. Proč školství a jeho aktéři selhávají: Kognitivní krajiny a nacionalismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 471 s. ISBN 978-80-210-9377-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9378-2019.

ŠÍP, Radim. Dewey a “český Dewey”, pedagogika a ideologiePedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, 66(2), s. 134–153. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2015.723.

ŠÍP, Radim. Pedagogika a paradigmatický obrat v metodologii a teorii. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2015, 25(5), s. 671–699. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-5-671.

ŠVEC, Vlastimil, Radim ŠÍP a Jana KRÁTKÁ. Concept of Knowledge and Research: How to Study Tacit Dimension of Knowledge. In Sequeira Pedro, Vivas Carla. Proceedings of The 15th European Conference on Knowledge Management. 1. vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Ltd., 2014. s. 939-945, 7 s. ISBN 978-1-910309-35-3.

ŠÍP, Radim. Zkušenost v Deweyho experimentální metafyzice: Radikální překročení subjekt-objektové epistemologieOrganon F, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2014, 21(1), s. 63-81. ISSN 1335-0668.

ŠÍP, Radim. Globalization, Nationalism and Europe: The Need for Trans-National Perspectives in EducationHuman affairs, Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2014, 24(2), s. 248-257. ISSN 1210-3055. doi:10.2478/s13374-014-0223-z.

Fakulty a součásti

Zavřít