Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
docent

doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Ústav zdravotnických věd
E-mail: kutnohorska@utb.cz TEL: +420 576 037 462

V letech 1967-1971 studovala Pedagogickou fakultu v Ostravě obor český jazyk – dějepis. Od roku 1973 pracovala v Československé akademii věd, Slezský ústav v Opavě. Rigorózní práci obhájila na katedře dějepisu Pedagogické fakulty v Ostravě, habilitovala se na Pedagogické fakultě v Ostravě. V letech 1993 – 2002 učila na Střední a vyšší zdravotnické škole v Ostravě a současně externě přednášela na Slezské univerzitě a Ostravské univerzitě (od roku 1976). V letech 2005-2010 byla ředitelkou Ústavu společenských věd na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje na filozofii a etiku, metodologii výzkumu, dějiny ošetřovatelství, vzdělávání smyslově postižených. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií pracuje od roku 2010. Od roku 2003 přednáší také na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství. Je členkou vědecké rady FHS UTB. Členkou redakční rady časopisu Zdravotnícké listy, vydává Fakulta zdravotníctva, Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně. Je autorkou a spoluautorkou několika monografii (viz nakladatelství Grada).

Členství v organizacích: Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV, Česká pedagogická společnost (ČPdS)

Přednášela v Estonsku, Řecku, Belgii, Finsku, na Slovensku. Pravidelně přednáší v Polsku: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Śląski univewersytet medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu.


Výuka

Konzultační hodiny

čtvrtek 10:00 - 12:00

Životopis

Vzdělání

1971 Pedagogická fakulta v Ostravě

1977 PhDr., rigorózní řízení Pedagogická fakulta v Ostravě

1980 CSc., Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha

1988 doc., habilitace v oboru československé dějiny, Pedagogická fakulta v Ostravě

Stáže a studijní pobyty

17.06. - 24.06.2006 / SOCRATES-ERASMUS: TALLINA TERVISHOIU KŐRGKOOL, TALLIN, Adress: Kannu 67, 13418 Tallinn. Estonsko. <http://www.ttk.ee>
Lectures 8 hours, Subjects: RESEARCH IN NURSING

30.9. - 7.10. 2006 / SOCRATES-ERASMUS: Państwowa wyźsa szkola zawodowa, Instytut Plelegniarstwa, ul.Ujejskiego 12, 48-300 Nysa, Polsko. <http://www.pwzs.nysa.pl>
Lectures 8 hours, Subjects: MULTICULTARISM IN CZECH REPUBLIK

23.4. – 30.4.2007 / SOCRATES-ERASMUS: Provinciale Hogeschool Limburg, Health Care Department, Guffenslaan 39, 3500 Hasselt. Belgie. <http://www.phlimburg.be>
Lectures 8 hours, Subjects: Ethical Aspects of Nurse Education in Multicultural Nursing

10.9. – 16.9.2007 / SOCRATES-ERASMUS: Satakunta Polytechnic, Schoul of Social Services and Health Care Pori, Maamiehenkatu 10, FIN – 28500 Pori, Finland. <www.samk.fi>
Lectures 8 hours, Subjects: ETHICAL ASPECTS IN MULTICULTURAL NURSING

12.5.-18.5.2008 / SOCRATES-ERASMUS: TALLINA TERVISHOIU KŐRGKOOL, TALLIN, Estonsko Adress: Kannu 67, 13418 Tallinn. Estonsko. <http://www.ttk.ee>
Lectures 5 hours, Subjects: 1) Etics of dying and death 2) Philosophy of dying and death

8.12.-13.12.2008 / ERASMUS: Państwowa wyźsa szkola zawodowa, Instytut Plelegniarstwa, ul.Ujejskiego 12, 48-300 Nysa, Polsko. <http://www.pwzs.nysa.pl>
Lectures 5 hours, Subjects: Etics of dying and death

4.5.-9.5.2009/ ERASMUS: Technological Educational Institute of Larissa, Greece, School of Health Care. Zip 411 10, Larissa.< http://www.teilar.gr>
Lectures 5 hours, Subjects: Nursing ethics, dimension and perspective. Multiculturalism.Greek minority in the Czech Republic.

17.5.-22.5.2009 / SOCRATES-ERASMUS: TALLINA TERVISHOIU KŐRGKOOL, TALLIN, Estonsko Adress: Kannu 67, 13418 Tallinn. Estonsko. <http://www.ttk.ee>
Lectures 5 hours, Subjects: Etics in nursing, its dimension and perspective

26.4.-1.5.2010 / ERASMUS: Państwowa wyźsa szkola zawodowa, Instytut Plelegniarstwa, ul.Ujejskiego 12, 48-300 Nysa, Polsko. <http://www.pwzs.nysa.pl>
Lectures 5 hours, Subjects: Quality of life of old age et the end of 20th century and the new paradigm of old age.Education of senior citizens in relation to health at universities of the third age.

17.5.-23.5.2010 / SOCRATES-ERASMUS: TALLINA TERVISHOIU KŐRGKOOL, TALLIN, Estonsko Adress: Kannu 67, 13418 Tallinn. Estonsko. <http://www.ttk.ee>
Lectures 5 hours, Subjects: Quality of life of old age et the end of 20th century and the new paradigm of old age.

11.4.-16.4. 2011. Mobilita Erasmus: Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Slovenská republika,
Lectures: 1) Philosophical starting points of current nursing. 2) Respecting dignity of a person in dying and death as a philosophical-ethical problem. 3) Multicultural nursing in relation to the minorities living at the territory of the Czech Republic. Culture shock.

24.10.-28.10.2011. Mobilita Erasmus: Państwowa wyźsa szkola zawodowa, Instytut Plelegniarstwa, ul.Ujejskiego 12, 48-300 Nysa, Polsko. <http://www.pwzs.nysa.pl>.
Lectures: Introduction to the teaching techniques and methodology in the visited country. Perfection of English language knowledge. 3) Widening of further possible professional cooperation in the area of teaching; comparison of educational programmes in socioscintific disciplines.

25.9.-30.9.: De Boei, Hurksestraat 26, 5652AL Eindhoven, Postbus 2436, 5600 CK Eindhoven, Telefon: 040-2434264, E-mail: <info@deboei.com. Prezentace Metodiky kvalitativního výzkumu v rámci projektu: S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/51.00042.

20.5.-25.5.2013 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydzial Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom, PLKatowic03. Přednášky: Nutrition in multicultural nursing. History of nursing in Czech.

10.5.-17.5.2014 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydzial Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom, PLKatowic03. Přednášky: Communication and Nutrition in multicultural nursing. History of nursing in Czech.

29.3.-4.4.2015 Mobilita ERASMUS: Państwowa wyźsa szkola zawodowa, Instytut Plelegniarstwa, ul. Ujejskiego 12, 48-300 Nysa, Polsko. <http://www.pwzs.nysa.pl>.

Průběh zaměstnání

2002-2005 Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta

2003 – dosud Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové (0,2) Ústav sociálního lékařství

2005-2010 Univerzita Palackého, Olomouc, Fakulta zdravotnických věd

2010 – dosud Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Členství v organizacích

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)

Česká pedagogická společnost (ČPdS)

Členství v orgánech

členka redakční rady časopisu Zdravotnícké listy (Fakulta zdravotníctva, Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně)

členka vědecké rady FHS UTB (od 2011)

Fakulty a součásti

Zavřít