Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.
docent

doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: fasnerova@utb.cz TEL: +420 576 037 450 Kancelář:
U18/436
 • Ve své profesní dráze se zabývá elementárním čtením a psaním.
 • Aplikací vázaného a nevázaného písma jako předlohy v elementárním ročníku základního vzdělávání.
 • Strategiemi rozvoje čtenářské gramotnosti a pregramotnosti.
 • Školní připraveností a zralostí atd.
 • Dále vyučuji Obecnou a školní didaktiku a pedagogiku.

Výuka

Konzultační hodiny

Pondělí 11.00- 12.00

Životopis

Vzdělání

 • 2023 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky. (dosktorský studijní program - člen oborové rady).
 • 2007 - dosud: Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií, doktorský studijní program
 • 2018 - dosud: UPOL KČJ doktorský studijní program -  člen oborové rady
 • 1994 - 2007: učitelka ZŠ Olomouc

Stáže a studijní pobyty

 • Slovinsko – stáž Koper 2018 UNIVERZA NA PRIMORSKEM
  1. UNIVERSITY OF PRIMORSKAPEDAGOŠKA FAKULTETA FACULTY OF EDUCATION 
 • Slovinsko – stáž Koper 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEMUNIVERSITY OF PRIMORSKAPEDAGOŠKA FAKULTETA FACULTY OF EDUCATION 
 • Slovensko – Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta – 2017 (učitelská mobilita 1 týden, 8 hodin výuka)
 • Slovensko – Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta – 2016 (učitelská mobilita 1 týden, 8 hodin výuka)
 • Rakousko – Pädagogische Hochschule Kärnten – 2014 (učitelská mobilita 1 týden, 8 hodin výuka)
 • Slovinsko – Univerza v Mariboru – 2013(učitelská mobilita 1 týden, 8 hodin výuka)
 • Rakousko – Pädagogische Hochschule Kärnten – 2012 (stáž 1 týden)
 • Slovinsko – Univerza v Mariboru – 2012(učitelská mobilita 1 týden, 8 hodin výuka)
 • Slovensko – Prešovská univerzita - 2009(učitelská mobilita 1 týden, 8 hodin výuka)
 • Polsko – Akademia im. J. Dlugosza – 2009 (stáž 1 týden)

 

Průběh zaměstnání

 • 2023 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky. (dosktorský studijní program - člen oborové rady).
 • 2007 - dosud: Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií, doktorský studijní program
 • 2018 - dosud: UPOL KČJ doktorský studijní program -  člen oborové rady
 • 1994 - 2007: učitelka ZŠ Olomouc

Další publikace

 

FASNEROVÁ, Martina a kol. Zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků ZŠ.

 • Olomouc: PdF UP, 2020. 137 s. ISBN 978-80-244-5610-2.

 

 • FASNEROVÁ, Martina a kol. Examining the Level of Reading Literacy Among Primary School Pupils After the First Evaluation Period According to the Current Curriculum. Olomouc: PdF UP, 2020. 137 s. ISBN 978-80-244-5838-0.

 

 • FASNEROVÁ, Martina a kol. Aspekty čtenářství žáků druhého ročníku základní školy. Olomouc: PdF UP, 2019. 137 s. ISBN 978-80-244-5610-2.

 

 • FASNEROVÁ, Martina. Prvopočáteční čtení a psaní. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0289-1.
 • FASNEROVÁ, Martina a kol. Aspekty čtenářství žáků elementárního ročníku základní školy. Olomouc: PdF UP, 2017. 139 s. ISBN 978-80-244-5236-4.
 • FASNEROVÁ, Martina. Jednotažné lineární písmo v kontextu písařské gramotnosti. Olomouc: Hanex, 2016. 148 s. ISBN 978-80-7409-053-0.
 • FASNEROVÁ, Martina. Současné předlohy písma na primární škole jako součást reforem ve školství. Olomouc: PdF UP, 2014. 139 s. ISBN 978-80-244-3992-1.

 

Fakulty a součásti

Zavřít