Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Mgr. Andrea Hoffmannová

Mgr. Andrea Hoffmannová

Ústav zdravotnických věd
E-mail: hoffmannova@utb.cz TEL: +420 576 038 167 Kancelář:
U18/626

Zaměřuje se na problematiku ošetřovatelské péče a ošetřovatelského procesu v pediatrii, rovněž se zabývá problematikou potřeb a kvalitou života hospitalizovaných dětí a jejich rodičů.


Výuka

Konzultační hodiny

Mateřská dovolená

Životopis

Vzdělání

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra, Bc. (ukončení 2010).
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - specializace Dětská sestra, Organizace a řízení ošetřovatelské péče, Mgr. (ukončení 2012).

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, doktorský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelství, Ph.D. (2013 – dosud)

Průběh zaměstnání

2010 – 2012 Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství, Oddělení dětské hematologie a
hematoonkologie, Všeobecná sestra.

2012 - dosud Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, asistent

Fakulty a součásti

Zavřít