Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborná asistentka

PhDr. Barbora Petrů Puhrová, Ph.D.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: petru_puhrova@utb.cz TEL: +420 576 037 420 Kancelář:
U18/434

Po studiu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy (specializace dramatická výchova) pracovala třináct let jako učitelka a ředitelka v ZŠ a MŠ. V roce 2019 dokončila doktorský studijní program oboru Pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se zaměřením na problematiku rodiče jako aktéra domácí přípravy na vyučování. Výzkumně se zajímá o problematiku domácí přípravy žáků na 1. stupni ZŠ. Ve výuce se zaměřuje na předměty z oblasti řízení vzdělávacích institucí a současně se orientuje na předměty s praxeologickým zaměřením. Podílí se na organizaci a realizaci akcí Ústavu školní pedagogiky, např. Den otevřených dveří, Junior Univerzita a zapojuje se do interních projektových výzev.


Výuka

Konzultační hodiny

Čtvrtek 14-16

Životopis

Vzdělání

2015-2019: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, obor: Pedagogika, doktorský studijní program, Ph.D.

2018: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, obor: Pedagogika předškolního věku, rigorózní řízení, PhDr.

1998-2002: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství pro 1. Stupeň základní školy (specializace Dramatická výchova), Mgr.

 

Stáže a studijní pobyty

2018: VIA University College, Dánsko, přednášející v rámci programu Erasmus

2018: University of Jyväskylä, Finsko, pracovní stáž v rámci Strategického projektu UTB ve Zlíně

2017: Univerza Ljubljana, Slovinsko, přednášející v rámci programu Erasmus

Průběh zaměstnání

2015-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky, odborný asistent

2002-2015: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace, učitelka, ředitelka školy

Členství v organizacích

Česká pedagogická společnost, 2019, 2020

Česká asociace pedagogického výzkumu, 2018, 2019

OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire), 2018, 2019

Fakulty a součásti

Zavřít