Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
Odborný asistent

Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: klapko@utb.cz Kancelář:
U18/436B

Svou akademickou činnost jsem zahájil magisterským studiem na FF MU v oboru historie – pedagogika. Absolvování doktorského studia proběhlo na PdF MU v programu Pedagogika. Stále působím i na Katedře sociální pedagogiky a volného času na PdF MU. Z pohledu neakademické profesní dráhy jsem po absolvování magisterského titulu působil v dětském domově Vranov a pak na ZŠ Mutěnická v Brně.
Na Ústavu školní pedagogiky FHS UTB působím od podzimu 2019. Ve výuce se aktuálně zabývám přípravou studentů na psaní projektů bakalářských a diplomových prací, dále se zaměřuji na metodologii pedagogického výzkumu.
Ve výzkumné a publikační činnosti se orientuji na analýzu učebnic, na (sociálně) kritické myšlení, na analýzu mocenských diskursů v oblasti socializace romských žáků, na účinky divadla ve výchově a také na účinky zkušenostního učení v rámci zážitkových kurzů.
Do budoucna bych se rád věnoval didaktickým a korpusovým analýzám učebnicových textů. Další svůj výzkumný zájem chci orientovat na analýzy každodenního vědění jedinců v kontextu jejich zdrojů vědění, aktuálních postojů a kulturně sociálního prostředí.
Za významné pracovní výsledky považuji úspěšné ukončení projektu GAČR A NAKI, ve kterém náš tým získal ocenění Europa Nostra. V současnosti se zabývám přípravou a plněním tzv. Aktivit v rámci strategické vize Plánu zdraví na Magistrátu města Brna.


Výuka

Konzultační hodiny

pondělí 16:00-17:00

Životopis

Vzdělání

2000 FF MU, Brno, absolvent oboru historie - pedagogika (Mgr.)
2011 PdF MU, Brno, absolvent doktorského studia (Ph.D.)

Certifikáty:

 • 2002 vyškolený pracovník daltonských škol
 • 2004 student doktorské presenční formy studijního programu Pedagogika
 • 2004 vyškolený pracovník v problematice psaní a řízení projektů
 • 2005 asistent na Katedře sociální pedagogiky a volného času
 • 2005 - 2006 vedoucí výzkumné sekce doktorandů na evaluaci učebnic v oddělení CPV
 • 2006 vyškolený pracovník v problematice distančního studia
 • 2007 držitel certifikátu COPE
 • 2010 vyškolený pracovník v programu Statistica
 • 2010 vyškolený pracovník v kvalitativní fenomenologické metodě MCA
 • 2011 odborný asistent na PdF MU
 • 2012-2014 koordinátor klíčové aktivity 1 (tvorba distančních textů) v projektu Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí
 • 2013 vyškolený pracovník v kurzu první pomoci ZdrSem, na Katedře sociální pedagogika a volný čas PdF MU.

Stáže a studijní pobyty

Měsíční pobyty:
2005 Slovinsko (Univerza v Ljubljani)
2006 Irsko (University College, Cork)
2018 USA (University of Minnesota).

Průběh zaměstnání

2000 - 2001 vychovatel v dětském domově Vranov u Brna
2002 - 2004 učitel na ZŠ Mutěnická v Brně
2005 asistent na Katedře sociální pedagogika a volný čas PdF M
2011 odborný asistent na Katedře sociální pedagogika a volný čas PdF MU

Členství v orgánech

člen redakční rady časopisu Sociální pedagogika

Další publikace

 • KLAPKO, Dušan. Výzkumný exkurz do edukace romských žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 126 s. Diskursy v sociální pedagogice, sv. 2. ISBN 978-80-210-8664-7.
 • KLAPKO, Dušan. Diskursivní analýza a její využití ve výzkumu edukačních jevů. Pedagogická orientace, Brno: Masaryk University, 2016, roč. 26, č. 3, s. 379-414. ISSN 1805-9511. doi:10.5817/PedOr2016-3-379.
 • KLAPKO, Dušan. Prolínání mocenských diskursů v týdeníku Učitelské noviny: sociální inkluze romských žáků v českém školství. Pedagogická orientace, Brno: Masaryk University, 2016, roč. 26, č. 2, s. 203-227. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2016-2-202.
 • KLAPKO, Dušan. Analysis of National and Cultural Indentity Educational Programmes with Examples of Good Practice. Czech-polish historical and pedagogical journal, Brno: Masaryk University, 2015, roč. 7, č. 2, s. 72-90. ISSN 1803-6546.
 • KLAPKO, Dušan. Educational Challenge not only for Pupils: the Theoretical Foundations of Education of the National Heritage Institute’s program National and Cultural Identity. Czech-polish historical and pedagogical journal, Brno: Masaryk University, 2015, roč. 7, č. 2, s. 58-71. ISSN 1803-6546.
 • KLAPKO, Dušan, Lenka REMSOVÁ, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Luděk ŽÁKOVSKÝ. Výzkumný exkurz do diskursů o Romech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 330 s. Edice diskursy v sociální pedagogice. ISBN 978-80-210-7547-4.
 • HAVLŮJOVÁ, Hana, Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dušan KLAPKO, Aleš FILIP, Martina VESELÁ, Petr HUDEC, Petr HAVRLANT, Květa JORDÁNOVÁ, Naděžda REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Anna SVOBODOVÁ, Dagmar WIZOVSKÁ, Tomáš WIZOVSKÝ a Eva NEPRAŠOVÁ. Památky nás baví: Edukace jako cesta k rozvoji udržitelné péče o kulturní dědictví v České republice. Praha: Národní památkový ústav, 2014. 277 s. ISBN 978-80-905631-1-7.

Projekty:

 • 2005 spoluřešitel interního projektu PdF MU – Učebnice jako edukační médium
 • 2006 řešitel projektu FRVŠ – Inovativní přístupy evaluace učebnic dějepisu pro studenty pedagogických fakult,
 • 2007 řešitel interního projektu PdF MU Sympozium k výročí 75. narozenin prof. Přadky. Vývoj a současný stav edukačně výzkumné činnosti Katedry sociální pedagogiky (oborově vědecký seminář)
 • 2008 řešitel interního projektu PdF MU Komparační obsahová analýza plánovaného a realizovaného kurikula u sociálně znevýhodněných žáků ZŠ v rámci školních vzdělávacích programů
 • 2009 řešitel interního projektu PdF MU Podpora výzkumné činnosti na Katedře sociální pedagogiky
 • 2009-2010 člen výzkumné skupiny na pozici D2 v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443)
 • 2012-2015 řešitel na MU v projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (DF12P01OVV014)
 • 2013-2015 řešitel projektu GAČR: Konstrukce vzdělávání žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí z pohledu tří světů jeho reálného žití (GP13-24036P)
 • 2013-2015 koordinátor aktivit projektu OPVK Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí (CZ.1.07/2.2.00/28/0040)
 • 2015 řešitel projektu Fondu rozvoje MU Inovace předmětů Metodologický workshop2016 řešitel projektu Fondu rozvoje MU Inovace předmětů Analýza sociálně pedagogických teorií
 • 2016 odborný redaktor časopisu Sociální pedagogika
 • 2017 gestor projektu Magistrátu města Brna „Strategie pro Brno 2018-2030“

Fakulty a součásti

Zavřít