Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Mgr. Hana Atcheson
lektorka

Mgr. Hana Atcheson

Centrum jazykového vzdělávání
E-mail: atcheson@utb.cz TEL: +420 576 037 425 Kancelář:
U18/502

Lektorka anglického jazyka. Výuka v předmětech: CJV/CJVU1,2 Anglický jazyk pro výtvarná umění, CJV/OAN1,2 Anglický jazyk pro Visual Arts Managament, CJV/EADM1,2 Anglický jazyk pro multimédia a design, CJV/DVU1,2,3,4 Akademické dovednosti v angličtině, CJV/DEAP Akademické prezentace v angličtině.

Výuka v profilových předmětech v minulosti: Obchodní angličtina, Obchodní korespondence, Didaktika výtvarné výchovy.

Garantka výuky anglického jazyka ve všech studijních programech FMK. Garantka výuky anglického jazyka v doktorských studijních programech FaME.


Výuka

Konzultační hodiny

středa 10.00-12.00

Životopis

Vzdělání

1990-1995: Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, udělený titul Mgr., učitelství anglického jazyka a výtvarné výchovy pro SŠ

2019-dosud: MUNI Brno, Pedagogická fakulta, doktorský studijní program

 

 

Stáže a studijní pobyty

2019: University of Liverpool, Liverpool, Velká Británie, pracovní pobyt v rámci programu Erasmus+, výuka psaní odborného textu

2018: University of Liverpool, Liverpool, Velká Británie, pracovní stáž v rámci rozvojového projektu OP VVV UTB

2010: Univesitet Jagiellonskiego, Instytut Filologii Angielskiej, Krakow, Polsko, přednášející v rámci programu Erasmus, workshop: Looking for word meaning - word meaning as a concept.

2008: Hegskulen i Volda, Faculty of Humanities and Education, Faculty of Arts, Norsko, přednášející v rámci pobytu Erasmus, přednáška: Semiotic Relations in Visual Studies and Linguistics

1992-1993: University of Nevada, Reno, prezenční studium, Lingvistika, Pedagogika

 

Průběh zaměstnání

2004-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, CJV, lektorka

2001-2004: Nevada Museum of Arts, odborné semináře a výtvarné dílny pro veřejnost

2001-2004: VSA Arts of Nevada, výtvarné dílny pro dospělé, střední školy a děti se specifickými vzdělávacími potřebami

1995-1997: První obnovené reálné gymnázium, Praha, vyučující v předmětech angličtina a výtvarná výchova

Členství v organizacích

člen CASAJC, sdružení vysokoškolských pedagogů pro výuku cizích jazyků

Zavřít

Fakulty a součásti