Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Mgr. Iva Žáková
asistentka

Mgr. Iva Žáková

Ústav školní pedagogiky
E-mail: izakova@utb.cz

Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, obor speciální pedagogika sezaměřením na logopedii a surdopedii. Bakalářské studium ukončila také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, a to v oboru Sociální pedagogika. Při studiu pracovala jako učitelka v mateřské škole a poté se začala věnovat osobám s narušenou komunikační schopností. Od roku 2016 působí na Ústavu školní pedagogiky jako asistentka, studuje doktorský studijní program se zaměřením na logopedii na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a zároveň pracuje jako klinický logoped. Základní oblastí jejího odborného zájmu je oblast řečového a jazykového vývoje u dětí předškolního věku, narušené komunikační schopnosti a specificky narušeného vývoje řeči. V současné době se zabývá logopedickou prevencí v mateřské škole. Její výuka seorientuje na oblasti speciální pedagogiky (logopedie, logopedická problematika v předškolním věku) a hry na hudební nástroj. Pravidelně se účastní odborných konferencí, podílí se na organizaci různých aktivit fakulty, např. Fóra mladých výzkumníků.


Výuka

Konzultační hodiny

Pondělí 11:00-13:00

Životopis

Vzdělání

2016 - dosud: Masarykova Univerzita Brno, Fakulta speciální pedagogiky, obor speciální pedagogika, doktorské studium

2010-2015: Masarykova Univerzita Brno, Fakulta speciální pedagogiky, obor speciální pedagogika, bakalářské a navazující magisterské studium

2009 -2012: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, obor sociální pedagogika, bakalářské studium

Průběh zaměstnání

2015 - 2017: Ordinace klinického logopeda

2016 . dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky, asistentka

Členství v organizacích

Česká pedagogická společnost

Česká asociace pedagogického výzkumu

AKL  ČR- Asociace klinických logopedů České Republiky

Fakulty a součásti

Zavřít