UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.
Odborný asistent

Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

Centrum výzkumu FHS
E-mail: kalenda@utb.cz Mobil: +420 733 690 925 TEL: +420 576 032 240 Kancelář:
U13/426
U18/438 - tel: +420 576 037 333

Jan Kalenda vystudoval sociologii a andragogiku v profilaci na řízení lidských zdrojů na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také absolvoval doktorské studium v oboru sociologie. Výsledky jeho doktorské práce jsou dostupné v monografii „Formování evropských států: Autoři modely a teoretická syntéza“ (2014). Ve své badatelské činnosti se momentálně věnuje třem interdisciplinárně pojatým empirickým výzkumům: (1) bariér a účasti dospělých na celoživotním učení v současné České republice; (2) mezigeneračnímu předávání kolektivní paměti o politických událostech druhé poloviny 20. století; (3) sociálním aspektům autoregulace studia a učení vysokoškolských studentů. Kromě toho se rovněž věnuje rozmanitým otázkám společenskovědní teorie, meta-teorie a metodologie: např. situační analýze, kognitivní sociologii, sociologii emocí a historické sociologii. Výsledky svého výzkumu publikuje v národních i mezinárodních společenskovědních časopisech: např. European Journal of Psychology, International Journal of Media & Cultural Politics, Human Affairs, Studie Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne. Historická sociologie, Sociológia, Mezinárodní politika, Religio, Andragogika, Religion and Society in Central and Eastern Europe.


Výuka

Konzultační hodiny

Pátek: 13:30-15:30

Životopis

Vzdělání

  • 2010–2013: Filozofická fakulta, UP Olomoc, obor sociologie, doktorské studium
  • 2008–2010: Filozofická fakulta, UP Olomoc, obory sociologie a andragogika, magisterské studium
  • 2005–2008: Filozofická fakulta, UP Olomoc, obory sociologie a andragogika, bakalářské studium
Zavřít

Fakulty a součásti