Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Mgr. Jana Vašíková, Ph.D.
odborná asistentka

Mgr. Jana Vašíková, Ph.D.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: jvasikova@utb.cz TEL: +420 576 032 053 Kancelář:
U18/435

Je absolventkou bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci, magisterské a doktorské studium ukončila na Univerzitě Komenského v Bratislavě v oboru předškolní a elementární pedagogika – učitelství pro první stupeň ZŠ. Doposud se věnovala výzkumu v oblasti komparativní pedagogiky, konkrétně pak vzdělávacím systémům se zaměřením na kurikulum výtvarné výchovy primárního vzdělávání v mezinárodním kontextu. Nyní se zabývá problematikou péče a vzdělávání dětí v raném věku, primární logopedickou prevencí u dětí předškolního věku. Ve výuce se orientuje na předměty spojené s výtvarnou edukací, logopedií a péčí a vzděláváním dětí mladších tří let. Na Ústavu školní pedagogiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně působí jako odborná asistentka od roku 2014.


Výuka

Konzultační hodiny

pondělí 12:30 - 14:30

Životopis

Vzdělání

  • 2005 – 2008 Univerzita Palackého v Olomouci, Učitelství pro Mateřské školy (titul - Bc.)
  • 2008– 2010 Univerzita Komenského v Bratislavě, Předškolní a elementární pedagogika: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (titul - Mgr.)
  • 2010 - 2013 Univerzita Komenského v Bratislavě, Předškolní a elementární pedagogika, doktorandské studium, PhD.

Stáže a studijní pobyty

Studijní pobyty:

  • 2011/2012 MU Brno, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy 19. 9. 2011 – 19. 1. 2012 LLP/Erasmus – studijně pracovní pobyt

Průběh zaměstnání

  • 2014 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky, odborný asistent

Členství v organizacích

  • Česká asociace pedagogického výzkumu

Fakulty a součásti

Zavřít