Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.
odborná asistentka

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Ústav pedagogických věd
E-mail: hrbackova@utb.cz TEL: +420 576 037 439 Kancelář:
U18/527

Karla Hrbáčková působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde garantuje předměty
z oblasti kvantitativní metodologie na magisterském stupni studia. Zabývá se problematikou autoregulace, autonomie, seberozvíjejícího chování, sociálními vztahy ve školní třídě a rozvojem metakognitivního myšlení u dětí. Vede zde tým zaměřený na výzkum autoregulace u sociálně odmítaných žáků v třídním kolektivu. V současné době se aktivně podílí na přípravě programu mindfulness pro děti a možností využití prvků nenásilné komunikace pro studenty pomáhajících profesí. Ve své praxi využívá své zkušenosti z intuitivní pedagogiky a přístupu One Brain™️  (kineziologie). Je facilitátorkou PSYCH-K®.


Výuka

Konzultační hodiny

Středa 9.00-11.00

Životopis

Vzdělání

2003-2010: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika, doktorské studium

1997-2001: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Učitelství pro první stupeň

Průběh zaměstnání

2005-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd

2003-2005: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Ph.D. student

1998-2003: ZŠ Liptál, učitelka 1. stupně

Fakulty a součásti

Zavřít