Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Odborný asistent

Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: sojak@utb.cz TEL: +420 576 032 053 Kancelář:
U18/435B
 • pedagog, psychoterapeut, lektor, kouč
 • ženatý, 3 synové – Ondřej, Michal, Jakub

Výuka

Konzultační hodiny

pátek 12:00 - 13:00

Životopis

Vzdělání

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2016: Speciální vzdělávací aktivity pro směr TA v pedagogice a výchově: Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy - Lektoři: Giles Barrow, TSTA (education) a Blanka Čepická, PTSTA (psychoterapie)
 • 2016: Skálův Institut - Addiction training institute, Praha - vedení pětileté (496 hod) sebezkušenostní výcvikové skupiny ve skupinové a dynamické psychoterapii v oblasti závislostí s nadstavbou teoretického studia a nabídkou dalšího supervizního vedení
 • 2016: Trénink Čtení emocí a emoční dovednosti - Paul Ekman International ESaC - Emotional Skills and Competencies – lektor (společnost Qed group, a.s. - www.qedgroup.cz)
 • 2012: výcvik koučování - u MUDr.,Mgr.Radvana Bahbouha, Ph.D. (společnost Qed group, a.s. - www.qedgroup.cz) akreditován u International Coach Federation a České asociace koučů (číslo certifikátu VP001442011)
 • 2012: kurz VTI I. - Mgr. Kateřina Šilhánová, SPIN ČR
 • 2011: kurz DAVEL – Další vzdělávání lektorů – Česká andragogická společnost, o.s. (garant projektu Doc.PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.)
 • 2010: základní kurz transakční analýzy „TA 101“ – pod Českou asociací transakční analýzy (ČATA) – garant PhDr. Blanka Čepická, PTSTA
 • 2009: úvodní kurz VTI (videotrénink interakcí) - Mgr. Kateřina Šilhánová, SPIN ČR
 • 2007: státní doktorská zkouška v oboru pedagogika a obhajoba disertační práce s názvem Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence u sociálních pedagogů, titul Ph.D.
 • 2006: instruktor snowboardingu FTK Univerzita Palackého Olomouc.
 • 2005: lektor projektu COPE for Teens (creating optima personál Experiences) výcvik specifické primární prevence vycházející s Adlerovské psychologie - průřezové téma osobnostní a sociální rozvoj , pod vedením Rita McLeod from Saskatchewan.
 • 2004: Lektor nízkých a vysokých lanových překážek, Brno - Challenge.
 • 2003: Skálův Institut - Addiction training institute, Praha - pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové a dynamické psychoterapii v oblasti závislostí s nadstavbou teoretického studia a nabídkou dalšího supervizního vedení.
 • 2002: rozšiřující studium ze ZŠ na SŠ v oboru - biologie, PřF OU, Ostrava.
 • 2001: učitelství pro ZŠ, aprobace biologie - tělesná výchova - rodinná výchova, "Vypracování vzorového peer-programu pro posluchače vysokých škol", diplomová práce. Brno, PdF MU 2000, str. 99.
 • 2000: absolvování kurzu pro protidrogové koordinátory minimálních preventivních programů (MPP) při PdF MU.
 • 1994: ukončení středního vzdělání, Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec.

Stáže a studijní pobyty

Pobyty na jiných univerzitách a vědecko-výzkumných ústavech

 • 2013 International Week on University of Applied Sciences, Turku, Finsko Lectures 1) Principles of effective cooperation and communication in the work team – 4h 2) Research and study options at Masaryk University (focusing on social pedagogy)
 • 2011 Interantional Week on Faculty of Education / Department of Social Work, Comenius University, Bratislava, Slovakia Lectures: 1)Reflection and feedback in social group work – 2 h 2)VTI – Video-training of interaction. – 2 h 3)Principles of effective communication and cooperation in the work team. – 4 h

Průběh zaměstnání

Přehled zaměstnání

 • 2001 – dosud: Odborný asistent, Lektor Katedra sociální pedagogiky, PdF MU
 • 2016 - dosud: externí lektor a supervizor v LOM, s.r.o. (ilom.cz)
 • 2015 - dosud: externí lektor a supervizor v SOUBĚH, s.r.o. (soubeh.cz)
 • 2007 - dosud: psychoterapeut v oblasti integrativní psychoterapie (práce s depresemi, úzkostmi, suicidální tendence, osobnostní/sociální rozvoj jedince, rodinná, párová terapie) (petrsojak.cz)
 • 2010 – dosud: kouč a poradce v oblasti rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti dospělých lidí (řídících a manažerských pracovníků)
 • 2002 – dosud: externí lektor pro soft-skills - komunikační dovednosti, rozvoj osobnosti, AC a DC, team-buildingové programy, outdoorové aktivity, aj. (firmy – Souběh, s.r.o, Aperta,s.r.o., Centrum Andragogiky,s.r.o., Attri,s.r.o.,)
 • 2012 - 2016: lektor programu SUR-VIP - vedoucí skupiny 11. Komunity - Skálův Institut - Addiction training institute, Praha - pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové a dynamické psychoterapii v oblasti závislostí s nadstavbou teoretického studia a nabídkou dalšího supervizního vedení
 • 2004 - 2014: předseda občanského sdružení EDUCATIO (výchova a vzdělávání v oblasti rozvoje osobnostní a profesní kompetence v pedagogických a pomáhajících profesích - akreditovaná vzdělávací instituce pod MŠMT v systému DVPP)
 • 2005 - dosud: člen správní rady NF Inka a její zástupce pro Moravu
 • 2007 - 2008: projektový manažer - attri, s.r.o.
 • 2005 - 2007: jednatel - Apro2outdoor (outdoor&sport training)- sdružení fyzických osob - lektorů a manžerů
 • 2004 – 2006: externí lektor - Evangelická akademie - VOŠ sociálně právní v Brně
 • 2002 – 2004: učitel na Gymnáziu Židlochovice
 • 2000 - 2002 vedení odborných seminářů primární prevence sociálně patologických jevů na PdF UK v Bratislavě
 • 1990 - dosud: Člen občanském sdružení „RATAB“, (vzdělávání prožitkem, volnočasové aktivity, seznamovacími a sebepoznávacími kurzy pro středoškolskou mládež na Libereckém kraji).

Členství v organizacích

 • ČAP - Česká asociace pro psychoterapii

Další publikace

Vybrané publikace

 • SOJÁK, Petr. Osobnostní a sociální rozvoj, aneb, Strom, mozaika a vzducholoď Praha : Grada, 2017.  ISBN 978-80-271-0342-3
 • SOJÁK, Petr. Metodika č.4: Plán osobnostního rozvoje. In NIDV.Metodika – Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (Sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání. 2015.ISBN 978-80-87449-50-9
 • SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 2014. ISBN 978-80-210-7572-6.
 • SOJÁK, Petr. Reflexe aneb výběr z mozaiky významných metod při skupinové práci v rámci osobnostně-sociální přípravy sociálního pedagoga na Pedagogické fakultě MU. InSoják, P. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 39-54, 15 s. ISBN 978-80-210-4945-1.
 • SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence u sociálních pedagogů. In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky. Brno: MSD, Katedra sociální pedagogiky MU, 2008. s. 144-171, 16 s. ISBN 978-80-210-4676-4.

Fakulty a součásti

Zavřít