Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
MUDr. Jana Pelková
Odborná asistentka

MUDr. Jana Pelková

Ústav zdravotnických věd
E-mail: pelkova@utb.cz TEL: +420 576 038 163 Kancelář:
U18/623

Doktorka Pelková se specializuje na aktivaci trombocytů u osob s pokročilou aterosklerozou, funkci trombocytů in vitro i in vivo, dále výzkum účinku erytropoetinu u pacientů s myelodysplastickým syndromem a inkorporace železa u stavů sideropenie. Zkoumání parametrů koagulační a agregační aktivity u materiálů s nanotechnologickou úpravou.


Výuka

Konzultační hodiny

po předchozí domluvě

Životopis

Vzdělání

 • 2001: Atestace v oboru Hematologie a transfuzní lékařství
 • 1996: Atestace v oboru Vnitřní lékařství I. stupně
 • 1992: Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství (MUDr.)

Stáže a studijní pobyty

 • 2018, 2016: Preceptorship at Guy's and St. Thomas´ Hospital, London, UK, přednášející
 • 2016: Experience with treatment of myelofibrosis – Jakavi
 • 2015: The principles of Haemotherapy, Bone Marrow Donation, Healthcare College, Tallin, přednášející

 

Průběh zaměstnání

 • 2017-dosud: Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., hematologicko-transfuzní oddělení, primářka
 • 2016-dosud: Vsetínská nemocnice, a.s., hematologicko-transfuzní oddělení, primářka
 • 2007-dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, odborná asistentka
 • 2002-2006: Střední zdravotnická škola ve Zlíně, externí učitelka (vnitřní lékařství a ošetřovatelská péče)
 • 1994-2015: Krajská nemocnice T. Bati, a.s., interní oddělení a hematologicko-transf. odd., lékařka
 • 1992-1993: Nemocnice Handlová, interní oddělení, lékařka

Členství v organizacích

Člen České hematologické společnosti

Člen Společnosti pro transfuzní lékařství

ČlenCzech Myeloma Group

WAA Apheresis Registry

Česká lékařská společnost

Fakulty a součásti

Zavřít