Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborná asistentka

PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Ústav zdravotnických věd
E-mail: kratka@utb.cz TEL: +420 576 038 162 Kancelář:
U18/624

Všeobecná sestra, zaměřuje se na rozvoj osobnostních a profesních kompetencí studentů (především odpovědnosti) a sester z praxe s cílem humanizace ošetřovatelského povolání. Dále se zaměřuje na hodnoty a potřeby zdravých a nemocných a edukaci populace (v návaznosti na Multidisciplinární přístupy v prevenci, diagnostice, terapii, ošetřování a poradenství u chronicky a onkologicky nemocných).


Výuka

Konzultační hodiny

Pondělí 8:00 - 9:00, Pátek dle předchozí domluvy

Životopis

Vzdělání

 • 2014: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčine, Fakulta zdravotníctva, obor Ošetrovateľstvo, rigorózní zkouška (PhDr.)
 • 2005 - 2010: Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, doktorský studijní program Pedagogika, studijní obor Pedagogika ( Ph.D.)
 • 1995 - 2000: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Učitelství pro střední zdravotnické školy (Mgr.)

Další vzdělávání (zaměřené na oblast působení, specializace)

 • 2017: Sociální služby pro seniory Olomouc, Doprovázení umírajících a práce s pozůstalými v sociálních službách
 • 2006: Univerzita Komenského v Martině, Jesseniova lekárska fakulta (SK), Kľúčové komponenty sestier v edukácii pacienta
 • 2006: NCO NZO Brno, Respektování lidské důstojnosti u (nejen) nevyléčitelně nemocných
 • 2006: Univerzita Komenského v Martině, Jesseniova lekárska fakulta (SK), Profesionálna príprava mentorov
 • 2005: NCO NZO Brno, Potřeby nemocných v ošetřovatelském procesu
 • 2003: UP, Olomouc, TF, Etická výchova
 • 2001: NCO NZO Brno, Etika v práci zdravotnického pracovníka
 • 1987: IDVP Brno, Dlouhodobá příprava sestry pro práci na endoskopii

Stáže a studijní pobyty

 • 2021: Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic, CZ, stáž
 • 2020: Alzheimercentrum pp. s.r.o, pobočka Zlín, CZ, stáž
 • 2018: CS Caritas Socialis GmbH, CS Hospiz Rennweg, Wien, A, stáž
 • 2018: Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), Vojenská fakultní nemocnice, Praha, CZ, stáž
 • 2018: Orthopädisches Spital Speising (OSS), Wien, A, stáž
 • 2015: Klinika Bavaria Kreischa, SRN, stáž
 • 2015: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra, SK, přednášející
 • 2014: Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Ružomberku, SK, přednášející
 • 2014: Wyźsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczości w Ostrowcu Świetokrzyskim, PL,  přednášející
 • 2014: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulte zdravotníctva, SK, přednášející
 • 2013: Jan Kochanowski  University in Kielce, Faculty Health Sciences, PL, přednášející
 • 2012: Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta zdravotnických odborov, SK, přednášející
 • 2012: Tallina Tervishoiu Kőrgkool Tallin Health College, Estonia, přednášející
 • 2012: Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydzyal Zdorowia Publicznego, PL, přednášející
 • 2011: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulte zdravotníctva, SK, přednášející
 • 2009: Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Ružomberku, SK, přednášející
 • 2007: Univerzity College London Hospital, London, (projekt 2006/GA ČR č. 406/07/1248 Sdílení a rozvoj sociálních znalostí pracovníků pomáhajících profesí v procesu péče o seniory), UK, stáž

Průběh zaměstnání

 • 2009 - 2019: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe
 • 2004 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, odborná asistentka (ředitelka Ústavu ošetřovatelství 2010 - 2013)
 • 2008: NCO NZO Brno, metodik vzdělávání, člen zkušební komise MZ ČR
 • 1995 - 2006: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, odborná učitelka

Klinická praxe

 • 2020 - dosud: Alzheimercentrum Zlín (DPP)
 • 2018 - dosud: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín – všeobecná sestra (DPP)
 • 2008 - 2010: Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín – metodik praktické výuky
 • 1985 - 1995: Baťova nemocnice Zlín, Interní klinika IPVZ, endoskopie – sestra specialistka
 • 1983 - 1985: Baťova nemocnice Zlín, sestra u lůžka – chirurgie, interní klinika
 • 1972 - 1978: OÚNZ Gottwaldov, pomocnice, sanitářka, ošetřovatelka

Členství v organizacích

 • Člen České asociace sester (ČAS), člen výboru Pedagogické sekce
 • Člen Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS)
 • Člen České pedagogické společnosti
 • Člen Etického fóra ČR

Členství v orgánech

 • Člen vědecké rady - Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva Ružomberok (SK)
 • Člen redakční rady časopisu Zdravotnícke štúdie, Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva Ružomberok (SK)
 • Externí hodnotitel ošetřovatelských vzdělávacích programů (2018 -  dosud)

Další publikace

Práce publikované v odborných vědecký a recenzovaných periodicích:

 • KRÁTKÁ, Anna, Renata SEDLÁKOVÁ a Silvie TRETEROVÁ, 2018. Domácí péče v České republice a Nizozemí. In: Zdravotnícke listy, č. 1, ročník 6, 2018. ISSN 1339-3022.
 • KRÁTKÁ, Anna,  Marie Zbranková a Silvie TRETEROVÁ, 2018. Paliativní péče v domácích podmínkách aneb spolupráce rodiny s domácí (hospicovou) péčí. In: Zdravotnícke štúdie, č. 2, ročník X., 2018. ISSN 1337- 723X.
 • KRÁTKÁ, Anna a Adriana BENEŠOVÁ, 2016. Respect for the dignity diing in nursing care. In: Polish Journal of Health and Fitness, No 1, 1-11, 2016. ISSN 2451-0351.
 • DORKOVÁ, Zlatica, Miroslav KALA a Anna KRÁTKÁ, 2015. Komunikace s pozůstalými ve zdravotnickém zařízení. In: Zdravotnícke štúdie. 2015, roč. 8, č. 2, s. 17-20. Ružomberok: VERBUM, 2015. ISSN 1337-723X.
 • GATĚK, Jiří, Bohumil DUDEŠEK, Anna KRÁTKÁ a kol., 2014. Severe hidradenitis suppurativa. In: Rozhledy v chirurgii, roč. 93, č. 9, s. 468-471. Praha: Chirurgie Servis, o.s., 2014. ISSN 0035-9351.
 • DUDEŠEK, Bohumil, Jiří GATĚK, Jindřich LUKÁŠ, Anna KRÁTKÁ a Jiří DUBEN, 2013. Miniinvazivní videoasistovaná paratyreoidektomie v terapii primární hyperparatyreózy. In: Rozhledy v chirurgii, roč. 92, č. 12, s. 699-702. ISSN 00035-9351.
 • GATĚK, Jiří, David VÁVRA, Július KOTOČ, Petr VÁŽAN, Anna KRÁTKÁ, Bohumil DUDEŠEK a Jiří DUBEN, 2013. Vliv resekčních okrajů na vznik lokálních recidiv – dlouhodobé sledování. In: Sborník Vybrané otázky onkologie XVII. Praha: Galen. 104-105 s. ISBN 978-80-7492-083-7.
 • KRÁTKÁ, Anna a Michaela KALÁŠKOVÁ, 2012. Children with Autistic Spectrum Disorder and Their Families. In: Pielegniarstwo i zdorowie publiczne, vol 2, nr 4, s. 265-270. Wroclaw, Uniwersytet Medyczny im Piastów Slaskich we Wroclawiu. ISSN 2082-9876.
 • RABENSEIFEROVÁ, Zuzana a Anna KRÁTKÁ, 2010. Práce sestry v agenturách domácí péče. In Sestra č. 1/2010, ročník 20. Praha: Mladá fronta a. s., 2010, s. 37 – 39. 89 s. ISSN 1210-0404.
 • SKÁCELOVÁ, Zdenka a Anna KRÁTKÁ, 2009. Zdravotník v roli pacienta. Diagnóza v ošetřovatelství, ročník V., s. 26-28. 35 s. Praha: Promediamotion, 2009. ISSN 1801-1349.
 • MALOCHOVÁ, Jana a Anna KRÁTKÁ, 2006. Žena romské kultury. In: Diagnóza v ošetřovatelství, ročník 2, č. 9 /2006, s. 368-371. Praha: Promediamotion, 2006. ISSN 1801-1349.
 • KRÁTKÁ, A. Je to historie? In: Diagnóza v ošetřovatelství, ročník 2, č.5/2006, s. 240-244. Praha: Promediamotion, 2006. ISSN 1801-1349.
 • KRÁTKÁ, A., GAJZLEROVÁ, G., FREMLOVÁ, H. Zážitková metoda jako základ pedagogického úspěchu. In: Diagnóza v ošetřovatelství, roč. 2, č. 8/2006, s. 327-328. Praha: Promediamotion, 2006. ISSN 1801–1349.
 • BRÁZDILOVÁ, Vendula a Anna KRÁTKÁ, 2005. Moje nejzajímavější kasuistika. In: Diagnóza v ošetřovatelství, ročník 1, č. 3/2005, s. 142 – 45. Praha: Promediamotion, 2005, ISSN1801-1349.
 • KRÁTKÁ, A. Má etická výchova budoucnost i v českých školách? In: Pedagogická orientace, č. 2/2004, s. 39-44. Brno: Konvoj, 2004. ISSN 1211-4669.

Učební texty a skripta:

 • SLANÝ, Jaroslav a Anna KRÁTKÁ, 2019. Moderní ošetřovatelství, lázeňství a fyzioterapie. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2019. 170 s.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2018. Hodnoty a potřeby člověka v  ošetřovatelské praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií. 120 s. ISBN  978-80-7454-764-5.
 • KRÁTKÁ, Anna. Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství. Skripta. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2016. 77 s. ISBN  978-80-7454-635-8.
 • KRÁTKÁ, Anna a Gabriela ŠILHÁKOVÁ,  2008. Ošetřovatelství v komunitní péči. Zlín: UTB, 2008. ISBN 978-80-7318-726-2. 159 s.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2007. Etika v ošetřovatelství. Studijní opora. Zlín: UTB, 2007. 33 s. ISBN 978-80-7318-543-5.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2007. Potřeby nemocných v ošetřovatelském procesu. Studijní opora. Zlín: UTB, 2007. 46 s. ISBN 978-80-7318-643-2.
 • KRÁTKÁ, Anna, Gabriela GAJZLEROVÁ, Jana KŘEMENOVÁ, et al., 2006 Speciální příprava mentorů odborné praxe studentů. Studijní pomůcka pro frekventanty kurzu. Zlín: UTB, 2006. 86 s. ISBN 80-7318-459-1.

Monografie:

 • KRÁTKÁ, Anna, 2011.  Působení Milosrdných sester svatého kříže v Čechách a na Moravě jako inspirace k humanizaci sesterské profese. In: KRÁTKÁ, A., KUTNOHORSKÁ, J., CICHÁ, M. (Eds). Ošetřovatelství – morální umění. Kapitoly z dějin ošetřovatelství ve vztahu k morálnímu profilu sestry, s. 82-97. Praha: Grada, 2011. 263 s. ISBN 978-80-247-4201-4.

Sborníkové publikace:

 • KRÁTKÁ, A. Rodina – Zdraví – Nemoc. Jak šel čas, s. 41-42. In: KUDLOVÁ, P., PAVELKOVÁ, J. (eds). Rodina – Zdraví – Nemoc. Recenzovaný sborník abstrakt z mezinárodní konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. 114 s. ISBN 978-80-7454-959-5.
 • KRÁTKÁ, Anna a Miroslava ČECHOVÁ, 2017. Život žen po mastektomii pro karcinom prsu. In: SEMANIŠINOVÁ, Mária (ed). Book of Abstracts  Nursing of the 21ST Century in the Process of Changes 2017, s. 63-64. Nitra: Department of Nursing, Faculty of Social Sciences and Health Care Constantine the Philosopher  University in Nitra. ISBN 978-80-558-1185-7.
 • TRETEROVÁ, Silvie, Pavla KUDLOVÁ, Anna KRÁTKÁ a Milena JURAJDOVÁ, 2017. Význam péče o nohy u seniorů s diabetem mellitem v prevenci syndromu diabetické nohy, s.  466-471. In: TUPÝ, J., M. LEHOTSKÁ, E. MORAUČÍKOVÁ, M. ŠICHMAN a L. ZACHAR (eds). Zborník z medzinárodnej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni 2017 XII. ročník. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku. ISBN 978-80-561-0497.
 • VEREŠOVÁ, Jarmila a Anna KRÁTKÁ, 2016. Use of Reminiscence and Biography in Care of People Suffernig from Dementia in Home Environment. In: DĘBSKA, Grazyna a Jerzy JAŚKIEWICZ (eds).  Family – Health – Disease, s. 163-169. Krakow: AFM Publishing House. ISBN 978-83-65208-23-1.
 • KRÁTKÁ, Anna a Vendula BÁRTLOVÁ, 2016. Odpovědnost v praxi sestry – Jak ji vnímají studenti oboru všeobecná sestra.  In: TREŠLOVÁ, Marie a Věra STASKOVÁ (eds). Sborník příspěvků, IX. Mezinárodní sympozium, Součinnost teorie a praxe, s. 81-86. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity. 155 s. ISBN 978-80-7394-600-5.
 • KRÁTKÁ, Anna a Markéta CHUDÁRKOVÁ, 2016. Kompetence ve sdílení informací o pacientovi aneb komu a jaké informace o pacientovi může sestra poskytovat. In: KUDLOVÁ, Pavla (ed). Recenzovaný sborník z mezinárodní konference Rodina – zdraví – nemoc, s. 69-75. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2016. 150 s. ISBN 978-80-7454-615-0.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2015. Je uspokojování spirituálních potřeb pacientů nadstandard? In: Sborník příspěvků 9. konference všeobecných sester a radiologických asistentů, s. 23-26. Hradec Králové: Fakultní nemocnice Hradec Králové Klinika onkologie a radioterapie. ISBN 978-80-905446-2-8.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2015. Edukační činnost – jedna z klíčových kompetencí sestry.  In: KRÁTKÁ, A., DORKOVÁ, Z. (eds). Nové trendy ve zdravotnické praxi. Sborník z 6. mezinárodní konference, s. 54-61. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 240 s. ISBN 978-80-7454-525-2.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2014. Žít svůj vlastní život. In: ZRUBÁKOVÁ, K., NOVYSEDLÁKOVÁ, M. (eds). Rodina – zdravie – choroba. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, s. 201-206. Ružomberok: VERBUM Katolícka univerzita v Ružomberku, 2014. ISBN 978-80-8084-778-4.
 • KRÁTKÁ, Anna a Zlatuše MIHALOVÁ, 2014. Mentoring studentů v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.  In: KADUČÁKOVÁ, H., MAGERČIAKOVÁ, M. (eds.) Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii. Zborník z 5. medzinárodnéj konferencie, s. 90-99. Poster. Ružomberok: VERBUM Katolícka univerzita v Ružomberku. ISBN 978-80-561-0137-7.
 • KRÁTKÁ,  Anna a Pavla ŠŤASTNÁ, 2013. Utilization of Basal Stimulation Elements in People with Alzheimer´s Disease. In: MORAVČÍKOVÁ, D., VAŠKO, M. (eds).  Family – Health – Disease 2013. Proceedings of the International Conference on Health Care Studies, s. 51-68. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 226 s. ISBN 978-80-7454-411-8.
 • TRETEROVÁ, Silvie, Ivo BARTEČKA a Anna KRÁTKÁ, 2014. The Role of Nurses in Community Care in Zlín – Past and Prezent. In: MORAVČÍKOVÁ, D., VAŠKO, M. (eds).  Family – Health – Disease 2013. Proceedings of the International Conference on Health Care Studies, s. 145-158. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 226 s. ISBN 978-80-7454-411-8.
 • KRÁTKÁ, Anna  a Sylvie ŠVIHÁLKOVÁ, 2014. Spolupráce členů týmu v hospicovém zařízení. In:  NOVYSEDLÁKOVÁ, M., KADUČÁKOVÁ, H., MAGERČIAKOVÁ, M. (eds). Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie, s. 179-183. Ružomberok: VERBUM Katolícka univerzita v Ružomberku. 315 s. ISBN 978-80-561-0189-6.
 • KRÁTKÁ, Anna a Jarmila HANÁKOVÁ, 2013. Continuity of nursing care after patient´s discharge from hospital. In: LÍŠKOVÁ, M., SEMINIŠINOVÁ, M., ZRUBCOVÁ, D. (eds). Nursing of the 21 st century in the process of changes 2013. Sympozium Proceeding, s. 148-153. Nitra: Constantine the philosopher university in Nitra, 2013. ISBN 978-80-558-0421-7.
 • KRÁTKÁ, Anna a Michaela ZDRÁHALOVÁ, 2012. Farmakoterapie jako ošetřovatelský problém. In ČERVEŇANOVÁ, E., POLIAKOVÁ, N., TOMOVÁ, Š., GRABCZAK, P., PROVAZNÍKOVÁ, G.(eds.) Ošetrovatelstvo a zdravie. Recenzovaný zborník vedeckých prác, s. 118-124. Trenčín: Fakulta zdravotníctva TnUAD. 260 s. ISBN 978-80-8075-531-7. EAN 9788080755317.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2012. Odpovědnost jako základ „dobré péče“. In: JIRKOVSKÝ, D., NIKODEMOVÁ, H. (Ed.). Inovativní přístupy ve výuce ošetřovatelství recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodního odborného sympozia, s. 28-32. Praha: FN Motol. 93 s. ISBN 978-80-87347-11-9.
 • KRÁTKÁ, Anna a Helena NOVÁKOVÁ, 2011. Podpora rodin pečujících o seniora
  v domácím prostředí. In: IŽOVÁ, M., VICÁŇOVÁ, M. (Eds.) Rodina ve zdraví a chorobe, s. 49-55. Ružomberok: VERBUM, 2011. 263 s. ISBN 978-80-8084-778-4.
 • KRÁTKÁ, Anna a Marie NEDBÁLKOVÁ, 2011. Practical Training of General Nursing Students or Practical Training is where it all begins. In BINKOWSKA-BURY, M., BAVORSKA, M. (Eds) Worldviews on European Nursing, p. 229-235. Rzeszów: The Printers Resprint, 2011. 582 p. ISBN 978-836942-99-4.
 • KRÁTKÁ, Anna a Martina CICHÁ, 2010. Odpovědnost studentů ošetřovatelství  na praxi z pohledu sester. In JUŘENÍKOVÁ, P. (Eds.)Sborník 5. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání, s. 42-46. Brno: NCO NZO, 2010. 106 s. ISBN 978-80-7013-514-3.
 • CICHÁ, Martina, Zlatica DORKOVÁ a Anna KRÁTKÁ, 2010. Kvalita profesionální péče o seniory – v otázkách a odpovědích, In JUŘENÍKOVÁ, P. (Ed.) Sborník 5. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání, s. 13-16. Brno: NCO NZO, 2010. 106 s. ISBN 978-80-7013-514-3.
 • KRÁTKÁ, Anna, Marcela ŠIMÁKOVÁ a Jitka LAHOLOVÁ, 2010. Zátěžové situace v práci perioperační sestry. Poster. In GERLICHOVÁ et al (Eds) Zborník Ošetrovateľstvo – Pohyb – ZdravieI. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, 2010, s. 176-180. 518 s. ISBN 978-80-8075-450-1. EAN 9788080754501.
 • TRETEROVÁ, Silvie, Anna KRÁTKÁ a Petr SNOPEK, 2010. Výchova ke zdraví versus nadměrné užívání léčiv u seniorů. Poster. In GERLICHOVÁ et al (Eds) Zborník Ošetrovateľstvo – Pohyb – Zdravie. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, 2010, s. 293-296. 518 s. ISBN 978-80-8075-450-1. EAN 9788080754501.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2010. Odpovědnost – přednost nebo překážka v práci sestry? In GERLICHOVÁ et al (Eds) Zborník Ošetrovateľstvo – Pohyb – Zdravie. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, 2010., s. 181-189. 518 s. ISBN 978-80-8075-450-1. EAN 9788080754501.
 • KRÁTKÁ, Anna, Petr SNOPEK, a Markéta BLAŽKOVÁ, 2010. Profesní odpovědnost – od teorie k praxi. In Etické aspekty ošetřovatel´skej starostlivosti v teórii a praxi. Zborník z 2. mezinárodnej konferencie. 1. Vydání, s. 27-31. Ružomberok: VERBUM, 2010. 188 s. ISBN 978-80-8084-616-9.
 • TRETEROVÁ, Silvie, Petr SNOPEK a Anna KRÁTKÁ, 2010. Etické aspekty v péči v domově pro seniory. In Etické aspekty ošetřovatel´skej starostlivosti v teórii a praxi. Zborník z 2. mezinárodnej konferencie. 1. vydání, s. 130-133. Ružomberok: VERBUM, 2010. 188 s. ISBN 978-80-8084-616-9.
 • KRÁTKÁ, Anna, Markéta VALENTOVÁ, a Silvie TRETEROVÁ, 2010. Adaptační proces studentů ošetřovatelství na gerontologických pracovištích. In KADUČÁKOVÁ, H., KRÁTKÁ, A. (Eds.) Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. s. 177-181. Zlín: UTB, 2010. 374 s. ISBN 978-80-7318-978-5.
 • KRÁTKÁ, Anna, Silvie TRETEROVÁ, Martina CICHÁ a Jan CHRASTINA, 2010. Metakognitivně koncipovaná výuka a její přínos v profesní přípravě (nejen) všeobecných sester. In Pedagogika v ošetřovatelství – tradice, současnost a perspektivy, s. 49-53. Sborník z konference.164 s. ISBN 978-80-7318-995-2.
 • CHRASTINA, Jan, Kateřina IVANOVÁ a Anna KRÁTKÁ, 2010. Edukační dopad a životní styl s astma bronciale. In Pedagogika v ošetřovatelství – tradice, současnost a perspektivy, s. 38-48. Sborník z konference.164 s. ISBN 978-80-7318-995-2.
 • KRÁTKÁ, Anna, Zlatica DORKOVÁ a Martina CICHÁ, 2009. Studenti ošetřovatelství jako členové multidisciplinárního týmu v péči o seniory. In Týmová péče o seniory. Zlín: Academia centrum UTB ve Zlíně, 2009, s. 37–40. s. 109. ISBN 978-80-7318-895-5.
 • CICHÁ, Martina, Radoslav GOLDMANN, Anna KRÁTKÁ a Zlatica, DORKOVÁ, 2009. Problémy ve sdílení informací v sociálně zdravotních týmech pečujících o seniory. In Týmová péče o seniory. Zlín: Academia centrum UTB ve Zlíně, 2009, s. 6–14. s. 109. ISBN 978-80-7318-895-5.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2009. Kompetence sester a jejich naplňování v praxi – aneb kdo za co zodpovídá? In Zdraví – věc společná. Sborník z 2. mezinárodní konference. Zlín: Academia centrum UTB ve Zlíně, 2009. s. 110 – 114. 294 s. ISBN 978-80-7318-897-9.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2009. Mentorka v praxi aneb jak rozvíjet spolupráci univerzity a nemocnice? In Čáp, J., Žiaková, K. et al. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve a v porodnej asistencii, s. 497-501. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2009. 752 s. ISBN 978-80-88866-6109.
 • KRÁTKÁ, Anna.  Metakognitivní strategie jako nástroj aneb jak rozvíjet odpovědnost studentů na praxi. In: Sborník IV. Mezinárodní konference ošetřovatelství. Nové trendy v ošetřovatelské péči. Brno: NCO NZO, 2009. ISBN 978-80-7013-490-0.
 • KRÁTKÁ, Anna, Martina CICHÁ a Zlatica DORKOVÁ, 2009. Podpora edukace pacientů metakognicemi. In Zborník Ošetrovatel’stvo a zdravie III, Pohyb a zdravie VI. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009, s. 111-114. s. 496. ISBN 978-80-8075-384-9.
 • JANÍKOVÁ, Martina a Anna KRÁTKÁ, 2009. Úroveň připravenosti populace na zdravé stárnutí. In Kolektiv autorů. Sborník Konference pro sestry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a radiologické asistenty. Ošetřovatelství v klinických oborech a v intenzivní péči, s. 43-45. Ostrava: Tiskárna DTO CZ, s.r.o., 2009. 46 s. ISBN 978-80-02-02131-5.
 • KRÁTKÁ, Anna a Martina CICHÁ, 2009. Etika v práci sestry aneb jak lidsky pečovat. In Nové poznatky v oblasti medicínských vied, ošetrovatel´stva a vojenského zdravotníctva – sborník z konference. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009, s. 123-125. 528 s. ISBN 978-80-8084-407-3.
 • KRÁTKÁ, Anna, Zlatica DORKOVÁ a Martina CICHÁ, 2009. Má komunitní péče budoucnost i v České republice? Ošetrovatel’stvo 21. storočia v procese zmien III. Zborník z mezinárodného sympózia. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2009. s. 172 – 180. 510 s. ISBN 978-80-8094-554-1. EAN 9788080945541.
 • CICHÁ, Martina, Zlatica DORKOVÁ a Anna KRÁTKÁ, 2009. Kulturně antropologické kontexty péče o zdraví.  Ošetrovatel’stvo 21. storočia v procese zmien III. Zborník z mezinárodného sympózia. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2009. s. 173-180. 510 s. ISBN 978-80-8094-554-1. EAN 9788080945541.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2008. Reflexe absolventek na kurz Speciální příprava mentorů odborné praxe. In: Sborník z konference Sdílení sociálních znalostí v týmech pečujících o seniory. Zlín: UTB, 2008. ISBN 978-80-7318-788-0.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2008. Úloha sestry v primární péči. In: Sborník z konference Integrující přístupy k prevenci a péči o zdraví. Zlín: UTB, 2008. ISBN 978-80-7318-778-1.
 • KRÁTKÁ, Anna a Barbora ZACHAROVÁ, 2008. Příprava populace na druhý životní program – aneb jak se připravit na stáří. In: Sborník z konference Integrující přístupy k prevenci a péči o zdraví. Zlín: UTB, 2008. ISBN 978-80-7318-778-1.
 • KRÁTKÁ, A. Využití modelů a pomůcek v edukaci klientů. In Ošetrovateľstvo a zdravie – Vedecká konferencia, Trenčín 19. apríla 2007. Sborník (CD). Trenčín: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne a Regionálny úrad veřejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, CD, 2007, s. 153-157. ISBN 978-80-8075-208-8. EAN 9788080752088.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2006. Příprava na stáří jako součást zdravého stárnutí. In: Sborník Ošetrovateľstvo a výchova ku zdraviu. Trenčín: TnUAD – pod záštitou rektora, 2006. s. 9–93. CD – ISBN 80-8075-130-7.
 • KRÁTKÁ, Anna, 2006. Výukové metody využitelné v ošetřovatelských předmětech. In: Trendy v ošetřovatelství IV. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2006, s. 119–122. 279 s. ISBN 80-7368-182.

Projektová činnost:

 • Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně, zkrácený název – IKAROS VĚDA UTB ve Zlíně, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavní řešitel UTB, klíčová aktivita 3 Lengálová, A. a Krátká, A. (2020-2022).
 • Inovace předmětu Potřeby v ošetřovatelském procesu, č. projektu FHS6A/2015, řešitelka: Anna Krátká (2015).
 • Projekt FRVŠ Vybavení laboratoře pro nácvik praktických dovedností v předmětech ošetřovatelství a porodní asistence, 736/2011 (hlavní řešitelka Mgr. Anna Krátká, spoluředitelé doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., Mgr. Petr Snopek, DiS.) (2011)
 • Interní grant Rozvojového fondu FHS Ošetřovatelství – morální umění. Kapitoly
  z dějin ošetřovatelství ve vztahu k morálnímu profilu sestry, RF/FHS/08/2011, řešen
  v období 3/2011- 12/2011 (hlavní řešitelka Mgr. Anna Krátká, Ph.D., spoluřešitelky: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.) (2011).
 • Vzdělávací program dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků – speciální příprava mentorů odborné praxe studentů oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Projekt financovaný z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (hlavní řešitelka) (2007).
 • Centrum pro praktickou výuku zdravotnických oboru a aplikovaný výzkum Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně – Rozvojový projekt FHS UTB ve Zlíně; (spoluřešitelka, hlavní řešitelka: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.) (2008).
 • Sdílení sociálních znalostí pracovníků pomáhajících profesí v procesu péče o seniory – Grantový projekt GA ČR; (spoluřešitelka, hlavní řešitel PhDr. Vlastimil Švec, CSc.) (2006-2009).
 • Program na podporu vytváření společenských struktur mezi vysokými školami a odběratelskou sférou. Podpora studentských praxí pro ošetřovatelské programy na UTB ve Zlíně č. 351/2006. Hlavní řešitelka Anna Krátká (2006).

Další:

Dobrovolnická činnost:

 • Darujte krev s FHS (10. ročníků, 2009 – 2018)
 • Daruj šanci na život! Zapiš se do registru dárců kostní dřeně! Zápis do Českého národního registru Plzeň (4 ročníky, 2016 – 2019)
 • Dobročinný bazar. Ve prospěch klientů Dotek Vizovice (9. ročníků, 2012 – 2019)
 • Daruj vlasy! Možnost darovat své vlasy a přispět tak ke vzniku paruky „na míru“ pro onkologicky nemocné (2018)
 • Mikulášská sbírka na podporu rodin dětí s postižením (3. ročníky, 2014 – 2016)
 • Mikulášská nadílka pro seniory (2016 – 2019)
 • Senior CUP. Turnaj v pétanque pro členy seniorských klubů a sdružení Zlínského kraje (2016 – 2019)
 • Větší než velká výzva. Výstava fotografií dětí z Hemato-onkologického oddělení  Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Vernisáž (2018)

Pořádání kurzů pro sestry (organizátor):

 • Kurz Pedagogické vedení studentů v klinické praxi, rozsah 25 hodin (7 kurzů, 2012 – 2019)
 • Další odborné kurzy pro sestry (např. Kinestetická, mobilizace, Multikulturní ošetřovatelství…)

Dále pořádání konferencí, recenzní činnost, editorská činnost aj.

Ocenění:

 • 2017: Pamětní medaile za významný přínos ke vzniku a rozvoji fakulty v oblasti nelékařských zdravotnických oborů, propojování fakulty s praxí a rozvoj dobrovolnictví (u příležitosti 10. výročí založení Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).
 • 2014: Nejlepší akademický pracovník Ústavu zdravotnických věd v akademickém roce 2013/2014 (Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).

 

Fakulty a součásti

Zavřít