Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
odborný asistent

PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: jdolezalova@utb.cz

V letech 1973-1977 studovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové obor učitelství pro 1. stupeň ZDŠ se zaměřením na výtvarnou výchovu. V roce 1989 ukončila studium oboru pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium absolvovala v r. 2003 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prvních šest let pedagogické praxe vyučovala na základní škole. Od roku 1983 do roku 2017 působila na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. V letech 2002 – 2005  byla též externí vyučující na LF UK v Hradci Králové na Ústavu sociálního lékařství. Na ÚŠP FHS při UTB ve Zlíně nastoupila v roce 2017. Výzkumné aktivity směřuje především na čtenářskou gramotnost a grafomotoriku a na oblast pedeutologie. Její výuka na ÚŠP je zaměřena na obecnou pedagogiku, obecnou didaktiku, alternativní pedagogické směry, aktivizační metody, rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti, na  tvorbu kurikula a na psychodidaktiku. Je členkou České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) a České pedagogické společnosti (ČPdS).


Výuka

Konzultační hodiny

pondělí 14:00 - 15:00, úterý 9.00 - 10:00

Životopis

Vzdělání

  • 1977: Pedagogická fakulta Hradec Králové - učitelství pro 1. st. ZŠ
  • 1989: Filozofická fakulta univerzity Karlovy, Praha – pedagogika
  • 2003: doktorandské studium, Pedagogická fakulta UK v Praze (Ph.D.)

Průběh zaměstnání

  • 1977 - 1983: Základní škola Třebechovice pod Orebem, učitelka
  • 1983 - 2017: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, odborný asistent
  • 2017 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky, odborný asistent

Členství v organizacích

  • České pedagogické společnosti (ČPdS)

Členství v orgánech

  • Redakční rada časopisu Pedagogická orientace

Fakulty a součásti

Zavřít