Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborná asistentka

PhDr. Katarína Nemčoková, Ph.D.

Ústav moderních jazyků a literatur
E-mail: nemcokova@utb.cz TEL: +420 576 032 211 Kancelář:
U18/404

Mou primární odborností je lingvistika, kterou zkoumám a vyučuji již přes 20 let. Jako aktivní překladatelka a editorka zejména akademických textů se také věnuji výuce překladu. V doktorském studijním programu na Fakultě managementu a ekonomiky vyučuji akademickou angličtinu.


Výuka

Konzultační hodiny

úterý 8.30 - 10.30

Životopis

Vzdělání

2006 - 2012: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, PhD v oboru anglická lingvistika

2002 - 2003: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Filologická fakulta, rigorózní pokračování studia (PhDr.) v oboru překlad a tlumočení

1994 - 1998: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Fakulta humanitních vied, Mgr. v oboru učitelství anglického jazyka a literatury

1990 - 1994: Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, Slovensko

Stáže a studijní pobyty

2019, 2023: Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam, výuka akademické angličtiny a konzultace v DSP

2021: Rethymno, Kréta, stáž na University of Crete (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

2017: Pedagogická univerzita v Tarazu, Kazachstán, zvaná přednáška

2013: Klaipeda University, Litva, přednášející v rámc programu Erasmus

2011: University of Liege, Belgie, přednášející v rámc programu Erasmus

2005: University of Pittsburgh, USA, stipendium Ruth Crawford Mitchellové, výzkumný pobyt

1996: Brighton University, Velká Británie, studijní pobyt v rámci programu Tempus/PHARE

Průběh zaměstnání

2018 - dosud:  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav moderních jazyků a literatur, odborná asistentka

2012 - 2018: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav moderních jazyků a literatur, ředitelka ústavu

2010 - 2012: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav moderních jazyků a literatur, zástupkyně ředitelky

2007 - 2010: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav moderních jazyků a literatur, odborná asistentka

2007 - 2005: Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, odborná asistentka

2005 - 2004: Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, proděkanka pro vnější vztahy

1998 - 2004: Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, asistentka a odborná asistentka

Další publikace

Kráľová, Zdena, Katarína Nemčoková, and Juraj Datko. 2021. Foreign Language Pronunciation: From Theory to Practice. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Fakulty a součásti

Zavřít