Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborná asistentka

PhDr. Katarína Nemčoková, Ph.D.

Ústav moderních jazyků a literatur
E-mail: nemcokova@utb.cz TEL: +420 576 032 211 Kancelář:
U18/404

Výuka

Konzultační hodiny

středa 9.00 - 11.00

Životopis

Vzdělání

2006 - 2012: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, PhD v oboru anglická lingvistika

2002 - 2003: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Filologická fakulta, rigorózní pokračování studia (PhDr.) v oboru překlad a tlumočení

1994 - 1998: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Fakulta humanitních vied, Mgr. v oboru učitelství anglického jazyka a literatury

1990 - 1994: Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, Slovensko

Stáže a studijní pobyty

2017: Pedagogická univerzita v Tarazu, Kazachstán, zvaná přednáška

2013: Klaipeda University, Litva, přednášející v rámc programu Erasmus

2011: University of Liege, Belgie, přednášející v rámc programu Erasmus

2005: University of Pittsburgh, USA, stipendium Ruth Crawford Mitchellové, výzkumný pobyt

1996: Brighton University, Velká Británie, studijní pobyt v rámci programu Tempus/PHARE

Průběh zaměstnání

2018 - dosud:  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav moderních jazyků a literatur, odborná asistentka

2012 - 2018: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav moderních jazyků a literatur, ředitelka ústavu

2010 - 2012: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav moderních jazyků a literatur, zástupkyně ředitelky

2007 - 2010: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav moderních jazyků a literatur, odborná asistentka

2007 - 2005: Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, odborná asistentka

2005 - 2004: Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, proděkanka pro vnější vztahy

1998 - 2004: Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, asistentka a odborná asistentka

Fakulty a součásti

Zavřít