Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
PhDr. Pavla Kudlová, PhD.
Ředitelka UZV, odborná garantka studijního programu

PhDr. Pavla Kudlová, PhD.

Ústav zdravotnických věd
E-mail: kudlova@utb.cz Mobil: +420 733 690 507 TEL: +420 576 038 159 Kancelář:
U18/631

Ředitelka Ústavu zdravotnických věd FHS UTB

Organizační garantka studijního oboru Všeobecná sestra

Oblast výzkumu: diabetologie, zdravotnická edukace, klinické ošetřovatelství, vzdělávání sester, hodnocení kvality života, ošetřovatelské problémy a diagnostika, ošetřovatelský proces a dokumentace, ošetřování nehojících se ran, multikulturní ošetřovatelství, aplikovaný management.


Výuka

Konzultační hodiny

Pátek 8:00 - 9:00 a po předchozí domluvě

Životopis

Vzdělání

 • 2013: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratislave, obor Ošetřovatelství (PhDr.)
 • 2008: Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, obor Ošetřovatelství (PhD.)
 • 1999: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor Učitelství pro střední zdravotnické školy (Mgr.)
 • 1995: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Ošetřovatelství (Bc.)
 • 1991: SZŠ Hranice, obor Všeobecná sestra

Další vzdělávání – specializace

 • 2018: Certifikovaný kurz MZČR pro všeobecné sestry: Techniky mízní drenáže (NZO NZO Brno, garant MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.)
 • 2012: Certifikovaný kurz MZČR pro všeobecné sestry a porodní asistentky: „Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu. Ošetřovatelská péče a edukace pacienta (LF UP a FNOL v Olomouci, garant doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.)
 • 2010: Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii (IKEM, garant prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.)
 • 2009: Školení tutorů v LMS UNIFOR (podpořeno z MŠMT E-learning, Olomouc)
 • 2007: Kurz „Podporujeme aktivní učení a samostatné myšlení žáků“ (50 hodin prezenčně) – Akreditace MŠMT č. 26099/2000-20-141
 • 2005: Nástavbový seminář Basální stimulace v ošetřovatelské péči (LF UP Olomouc, garant Mgr. Karolína Friedlová)
 • 2005: Školení autorů textů v LMS UNIFOR, Olomouc
 • 2004: Základní kurz Basální stimulace v ošetřovatelské péči (LF UP Olomouc, garant Mgr. Karolína Friedlová)
 • 2003: Kurz pro všeobecné sestry a porodní asistentky v diabetologii (garant doc. MUDr. Chlup, CSc.)
 • 2002-2004: Kurzy na LF UP v Olomouci: Multikulturní ošetřovatelství, Diabetologie, Úvod do základů kinestetiky v ošetřovatelství, Projektování, E-learning…
 • 2002: Kurz „Edukace diabetiků“ – IDVPZ v Brně
 • 1997 - 1998: Série videokonferencí - zdravotnický a ošetřovatelský management, spolupráce ÚTPO LF UP v Olomouci s VCU Richmond

Stáže a studijní pobyty

 • 2019: IKEM Praha, stáž, Česká republika
 • 2016: Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Poland
 • 2011: Katolícka univerzita, Fakulty zdravotníctva v Ružomberku, Slovensko
 • 2011: Panstwowa Wysza Szkola Zawodwa w Nysie, Poland
 • 2004: Satakunta Polytechnic, Fakulty of Social Services and Health Care, Finland
 • 2007 a 2009: V rámci volby do General Committee DESG absolvovala několikadenní pracovní workshopy ve Winchesteru (UK) a v Sesimbře (Portugalsko)

Průběh zaměstnání

 • 2011 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, odborný asistent, od. roku 2015 organizační garant oboru Všeobecná sestra, od roku 2019 ředitelka
 • 2007 - dosud: praxe v chirurgické cévní ambulanci; 2007 - dosud: edukátor osob s diabetem v rámci lékařských projektů; od roku 2018 - dosud: praxe lymfoterapeuta
 • 2001 - 2011: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, později Fakulta zdravotnických věd, asistent, odborný asistent, edukátor osob s diabetem
 • 1999 - 2001: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, FNOL - odborný informační pracovník, metodik NLRC (Nursing learning ressource center)
 • 1991-1993: zdravotní sestra, OÚNZ Přerov

Členství v organizacích

 • ČAS - ČESKÁ ASOCIACE SESTER – diabetologická sekce (členka výboru), členka Pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS
 • Pracovní skupina pro přípravu standardů programů Ošetřovatelství (studijní program Všeobecná sestra)
 • Sigma Theta Tau
 • ČDS ČLS JEP (CZECH MEDICAL SOCIETY OF JAN EVANGELISTA PURKYNIE): Sekce sester v ČDS - členka výboru, Sekce podiatrická (Society of Diabetetology, Society of podiatry), členka Pracovní skupiny pro edukaci
 • SVVS - Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester
 • DESG/EASD - Diabetes Education Study Group při EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES
 • FEND - FOUNDATION OF EUROPEAN NURSES IN DIABETES
 • ČSLR - Ćeská společnost pro léčbu ran

Členství v orgánech

 • Ediční komise na FZV UP v Olomouci (r. 2010)
 • Vědecká rada edice Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně oboru Nelékařské zdravotnické vědy (od r. 2016), od. r. 2018 předsedkyně

Další publikace

KUDLOVÁ, P., ŠPIRUDOVÁ, L. Evidence based practice v ošetřovatelství a porodní asistenci. 1. vydání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 1 online zdroj. ISBN 978-80-7454-766-9 (online; ePub).

KUDLOVÁ, P. Ošetřovatelský proces a jeho dokumentace. 1. elektronické vydání. 131 s. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISBN  978-80-7454-600-6.

KUDLOVÁ P. Ošetřovatelská péče v diabetologii. 208 s. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5367-6.

HALMO, R., KUDLOVÁ, P., VRÁNOVÁ, V. Deník ošetřovatelské praxe. vyd.  Olomouc: VUP, 2008. 83 s. : il., formuláře. ISBN 9788024418780

VRÁNOVÁ, V., KUDLOVÁ, P., HALMO, R. Deník odborné praxe v porodní asistenci. vyd. Olomouc: VUP, 2008. 79 s. : il., formuláře. ISBN 9788024419107

ŠPIRUDOVÁ, L., TOMANOVÁ, D., KUDLOVÁ, P., HALMO, R. Multikulturní ošetřovatelství II. Praha: Grada, 2006, s. s. 133–160. ISBN 80-247-1213-X.

 

Fakulty a součásti

Zavřít