Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
PhDr.Mgr. Pavla Kudlová, Ph.D.
Odborná garantka studijního programu

PhDr.Mgr. Pavla Kudlová, Ph.D.

Ústav zdravotnických věd
E-mail: kudlova@utb.cz Mobil: +420 733 690 507 TEL: +420 576 038 166 Kancelář:
U18/628

Ředitelka Ústavu zdravotnických věd FHS UTB

Odborná garantka bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství

Oblast výzkumu: klinické ošetřovatelství, diabetologie, nehojící se rány, lymfoterapie, zdravotnická edukace,  vzdělávání sester, hodnocení kvality života, ošetřovatelské problémy a diagnostika, multikulturní ošetřovatelství, aplikovaný management.


Výuka

Konzultační hodiny

Pátek 8:00 - 9:00 a po předchozí domluvě

Životopis

Vzdělání

 • 2013: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratislave, obor Ošetřovatelství (PhDr.)
 • 2008: Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, obor Ošetřovatelství (PhD.)
 • 1999: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor Učitelství pro střední zdravotnické školy (Mgr.)
 • 1995: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Ošetřovatelství (Bc.)
 • 1991: SZŠ Hranice, obor Všeobecná sestra

 

Další vzdělávání – specializace

 • 2022: End Of Life Nursing Education Consortium (ELNEC) Core (Kurz paliativní péče, Centrum paliativní péče, Krajská nemocnice T. Bati, a.s.). 24 –26. 10. 2022.
 • 2021: Specializace: Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, NZO NZO Brno.
 • 2020: Certifikovaný kurz v Hojení ran, NZO NZO Brno.
 • 2018: Certifikovaný kurz MZČR pro všeobecné sestry: Techniky mízní drenáže, NZO NZO Brno (garant MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.).
 • 2012: Certifikovaný kurz MZČR pro všeobecné sestry a porodní asistentky: „Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu. Ošetřovatelská péče a edukace pacienta, LF UP a FN v Olomouci (garant doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.).
 • 2010: Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii, IKEM Praha (garant prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.).
 • 2009: Školení tutorů v LMS UNIFOR (podpořeno z MŠMT E-learning, Olomouc)
 • 2007: Kurz „Podporujeme aktivní učení a samostatné myšlení žáků“ (50 hodin prezenčně) – Akreditace MŠMT č. 26099/2000-20-141
 • 2005: Nástavbový seminář Basální stimulace v ošetřovatelské péči, LF UP Olomouc (garant Mgr. Karolína Friedlová).
 • 2005: Školení autorů textů v LMS UNIFOR, Olomouc.
 • 2004: Základní kurz Basální stimulace v ošetřovatelské péči, LF UP Olomouc (garant Mgr. Karolína Friedlová).
 • 2003: Kurz pro všeobecné sestry a porodní asistentky v diabetologii, LF UP Olomouc (garant doc. MUDr. Chlup, CSc.).
 • 2002-2004: Kurzy na LF UP v Olomouci: Multikulturní ošetřovatelství, Diabetologie, Úvod do základů kinestetiky v ošetřovatelství, Projektování, E-learning…
 • 2002: Kurz „Edukace diabetiků“, IDVPZ v Brně.
 • 1997-1998: Série videokonferencí - zdravotnický a ošetřovatelský management, spolupráce ÚTPO LF UP v Olomouci s VCU Richmond, USA.

Stáže a studijní pobyty

 • 2019: IKEM Praha, stáž, Česká republika
 • 2016: Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Poland
 • 2011: Katolícka univerzita, Fakulty zdravotníctva v Ružomberku, Slovensko
 • 2011: Panstwowa Wysza Szkola Zawodwa w Nysie, Poland
 • 2004: Satakunta Polytechnic, Fakulty of Social Services and Health Care, Finland
 • 2007 a 2009: V rámci volby do General Committee DESG absolvovala několikadenní pracovní workshopy ve Winchesteru (UK) a v Sesimbře (Portugalsko)

Průběh zaměstnání

 • 2011 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, odborný asistent, od. roku 2015 organizační garant oboru Všeobecná sestra, od roku 2019 ředitelka ÚZV
 • 2007 - dosud: praxe v chirurgické cévní ambulanci; 2007 - dosud: edukátor osob s diabetem v rámci lékařských projektů; od roku 2018 - dosud: praxe lymfoterapeuta
 • 2001 - 2011: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, později Fakulta zdravotnických věd, asistent, odborný asistent, edukátor osob s diabetem
 • 1999 - 2001: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, FNOL - odborný informační pracovník, metodik NLRC (Nursing learning ressource center)
 • 1991-1993: zdravotní sestra, OÚNZ Přerov

Členství v organizacích

 • SVVS - prezidentka.
 • ČAS - ČESKÁ ASOCIACE SESTER – diabetologická sekce (členka výboru), členka Pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS
 • Pracovní skupina pro přípravu standardů programů Ošetřovatelství (studijní program Všeobecná sestra)
 • Sigma Theta Tau
 • ČDS ČLS JEP (CZECH MEDICAL SOCIETY OF JAN EVANGELISTA PURKYNIE): Sekce sester v ČDS - členka výboru, Sekce podiatrická (Society of Diabetetology, Society of podiatry), členka Pracovní skupiny pro edukaci
 • SVVS - Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester
 • DESG/EASD - Diabetes Education Study Group při EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES
 • FEND - FOUNDATION OF EUROPEAN NURSES IN DIABETES
 • ČSLR - Ćeská společnost pro léčbu ran

Členství v orgánech

 • Vědecká rada edice Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně oboru Nelékařské zdravotnické vědy (od r. 2016), od. r. 2018 předsedkyně
 • Ediční komise na FZV UP v Olomouci (r. 2010)

Další publikace

KUDLOVÁ, P., ŠPIRUDOVÁ, L. Evidence based practice v ošetřovatelství a porodní asistenci. 1. vydání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 1 online zdroj. ISBN 978-80-7454-766-9 (online; ePub).

KUDLOVÁ, P. Ošetřovatelský proces a jeho dokumentace. 1. elektronické vydání. 131 s. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISBN  978-80-7454-600-6.

KUDLOVÁ P. Ošetřovatelská péče v diabetologii. 208 s. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5367-6.

HALMO, R., KUDLOVÁ, P., VRÁNOVÁ, V. Deník ošetřovatelské praxe. vyd.  Olomouc: VUP, 2008. 83 s. : il., formuláře. ISBN 9788024418780

VRÁNOVÁ, V., KUDLOVÁ, P., HALMO, R. Deník odborné praxe v porodní asistenci. vyd. Olomouc: VUP, 2008. 79 s. : il., formuláře. ISBN 9788024419107

ŠPIRUDOVÁ, L., TOMANOVÁ, D., KUDLOVÁ, P., HALMO, R. Multikulturní ošetřovatelství II. Praha: Grada, 2006, s. s. 133–160. ISBN 80-247-1213-X.

 

Fakulty a součásti

Zavřít