Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
PhDr. Roman Božik, Ph.D.
odborný asistent

PhDr. Roman Božik, Ph.D.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: bozik@utb.cz TEL: +420 576 038 155 Kancelář:
U18/541

Magisterské studium ukončil na UKF v Nitře v oboru Sociální práce se zaměřením na specifické pedagogické problémy. Rigorózní zkoušku složil také na UKF v Nitře s tématem Prevence drogových závislostí dětí a mládeže. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 2017 doktorandské studium v oboru Pedagogika. V letech 2009 až 2011 působil na Univerzitě Komenského v Bratislavě, a to na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky. Jeho odborným zájmem je sociologie dětství, zdravý životní styl a problematika prevence drogových závislostí, rizikového chování a jiných sociálně patologických jevů. V letech 2013 – 2014 působil jako externí spolupracovník FHS a od roku 2015 působí na Ústavu školní pedagogiky jako odborný asistent. V rámci výuky se aktuálně zaměřuje na problematiku výchovy ke zdraví, pohybových a netradičních her, řešení výchovných situací a multikulturní výchovy. Podílí se na organizaci dalších aktivit ústavu, jako jsou studentské konference.


Výuka

Konzultační hodiny

úterý 13:00 - 14:00; pátek 12:00 - 13:00

Životopis

Vzdělání

  • Rigorózní zkouška – UKF Nitra -2006
  • Doktorandské studium – UK Praha, Pedagogická Fakulta (ukonč. 2017, titul Ph.D.)

Průběh zaměstnání

  • 2016 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky, odborný asistent

Členství v organizacích

  • Česká asociace pedagogického výzkumu, člen od 2018

Fakulty a součásti

Zavřít