Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: jirasek@utb.cz TEL: +420 576 032 053 Kancelář:
U18/435

Vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk – občanská nauka), dále filosofii a politologii, habilitoval se v kinantropologii, v daném oboru byl také jmenován profesorem. Odborně se zabývá problematikou výchovy v přírodě v diskursu zážitkové pedagogiky, tématy filosofické kinantropologie (filosofie sportu) a fenoménem spirituality a spirituální gramotnosti. Zakládal a jako šéfredaktor do roku 2016 vedl časopis Gymnasion, dlouhodobě spolupracoval s Prázdninovou školou Lipnice.


Výuka

Konzultační hodiny

Středa 13.00-14.00

Životopis

Vzdělání

1990: PdF UP Olomouc, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk – občanská nauka (Mgr.)

1995: FF UP Olomouc, filozofie – politologie (Mgr.)

2000: FF UP Olomouc, filozofie (rigorózní zkouška, PhDr.; obhajoba disertační práce, PhD.)

2005: FTK UP Olomouc, kinantropologie (habilitace, doc.)

2010: FTK UP Olomouc, kinantropologie (jmenovací řízení, prof.)

Průběh zaměstnání

1994-1995: Nadace Ad Fontes, Ostrava, vedoucí projektů

1995: Úřad práce, Prostějov, analytik trhu práce

1995-2005: FTK UP Olomouc, odborný asistent

2005-2010: FTK UP Olomouc, docent

2010: Vysoká škola polytechnická Jihlava, akademický pracovník (úvazek 0,5)

2010-dosud: FTK UP Olomouc, profesor (úvazek 1,0)

2019-dosud: FHS UTB ve Zlíně, profesor (úvazek 0,5)

Členství v organizacích

The Foundation of Global Community Health, USA, Scientific Adviser od 2017

International Society for the Social Sciences of Sport, vice-president od 2009

European Association for the Philosophy of Sport, zakládající člen od 2008, general secretary 2008-2011, non-delegate member of executive committee od 2011

Česká kinantropologická společnost, člen od 1998, člen výkonného výboru od 2015

Česká pedagogická společnost, člen od 2014

Česká olympijská akademie, člen od 2016

International Association for the Philosophy of Sport, člen 2002-2016, site convenor výroční konference 2005, člen výkonného výboru 2005-2007

British Philosophy of Sport Association, člen 2002-2013

Členství v orgánech

Vědecká rada FTK UP Olomouc, člen od 2010

Vědecká rada FTVŠ UK Bratislava, člen od 2015

Redakční rada Physical culture and sport: studies and research, Polsko, člen od 2007

Redakční rada Fizička kultura / Physical culture, Srbsko, člen od 2012

Redakční rada Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, Polsko, člen od 2007

Redakční rada Studia Humanistyczne, Polsko, člen od 2008

Redakční rada Acta Facultatis Educationis Physicae Univeristatis Comenianae, Slovensko, člen International
Scientific Board od 2018

Redakční rada Acta Gymnica, ČR, člen od 2010

Redakční rada Česká kinantropologie, člen od 2012

Redakční rada Tělesná kultura, člen od 2002

Redakční rada Studia Sportiva, člen od 2007

 

Fakulty a součásti

Zavřít