UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Přihlášení do Ph.D. studia v oboru Pedagogika

Podávání přihlášek do doktorského studia v oboru Pedagogika prezenční i kombinovaná forma je možné do 27. 6. 2018. V případě dotazů můžete psát na email czv-praxe@fhs.utb.cz.

Zavřít

Fakulty a součásti