UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
DOD je za námi

Proběhl Den otevřených dveří na FHS

V prvním únorovém týdnu, 7. 2. 2019, FHS opět otevřela své dveře všem zájemcům o studium.

V průběhu dne byly v patrech Vzdělávacího komplexu UTB (U18) připraveni studenti i pedagogové studijních oborů a návštěvníci s nimi mohli v příjemném prostřední, u kafíčka nebo něčeho malého k zakousnutí, probrat vše, co je ke studiu zajímalo. Samozřejmostí byla přítomnost referentek studijního oddělení, které odpovídaly na nespočet dotazů týkajících se přijímacího řízení a jeho specifik u jednotlivých oborů. V hlavní posluchárně budovy U18 pak v určených časech probíhaly prezentace s informacemi mimo jiné o ubytování, stravování, stipendiích apod. Přesto, že nová budova FHS nabízí velkorysé prostory, bylo v některých chvílích díky vysokému počtu návštěvníků i jejích chodbách a třídách těsno, což ale svědčí o žádanosti oborů nabízených fakultou a organizátory tento zájem bezesporu těší.

Zavřít

Fakulty a součásti