UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Orgány fakulty

Vědecká rada FHS

Předseda

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.

Děkanka TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 606 777 298 E-mail: dekan@fhs.utb.cz Kancelář:U18/610A

Tajemník VR

doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.

Proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium TEL:+420 576 032 829 Mobil:+420 734 690 607 E-mail: prodekan-tvurci-phd@fhs.utb.cz Kancelář:U18/616A

Interní členové

doc. PhDr.Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

docent TEL:+420 576 037 419 E-mail: balvin@utb.cz Kancelář:U18/533B

doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.

Docentka TEL:+420 576 038 167 E-mail: cicha@utb.cz Kancelář:U18/626B

prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

profesor TEL:+420 576 037 337 E-mail: gavora@utb.cz Kancelář:U18/427B

Mgr. Věra Kozáková, Ph.D.

Ředitel Centra jazykového vzdělávání TEL:+420 576 038 088 Mobil:+420 606 777 295 E-mail: kozakova@utb.cz Kancelář:U18/512A

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

profesorka TEL:+420 576 037 422 E-mail: hlukasova@utb.cz Kancelář:U18/432B

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.

profesorka TEL:+420 576 037 494 E-mail: pokrivcakova@utb.cz Kancelář:U18/431B

Mgr. Roman Trušník, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 032 329 E-mail: trusnik@utb.cz Kancelář:U18/407A

doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Docentka TEL:+420 576 037 333 E-mail: vavrova@utb.cz Kancelář:U18/438B

doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.

Ředitel Ústavu školní pedagogiky TEL:+420 576 037 430 Mobil:+420 602 719 104 E-mail: wiegerova@utb.cz Kancelář:U18/429B

Externí členové

doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.

Univerzita Pardubice

doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.

Masarykova univerzita

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Masarykova univerzita

doc. PhDr. Helena Kadučáková, Ph.D.

Katolícka univerzita v Ružomberku

prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

Univerzita Pardubice

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Masarykova univerzita

doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.


doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Masarykova univerzita

Helena Šmakalová

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek

Technická univerzita v Liberci

doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Univerzita Karlova

Stálí hosté

Tajemník TEL:+420 576 032 013 Mobil:+420 734 891 593 E-mail: tajemnik@fhs.utb.cz Kancelář:U18/612A

PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Proděkan pro celoživotní vzdělávání a praxe TEL:+420 576 032 012 Mobil:+420 725 508 554 E-mail: prodekan-czv-praxe@fhs.utb.cz Kancelář:U18/618A

PhDr. Jana Semotamová

Proděkan pro vnější vztahy TEL:+420 576 032 030 Mobil:+420 602 434 438 E-mail: prodekan-vnejsi-vztahy@fhs.utb.cz Kancelář:U18/614A

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost TEL:+420 576 032 018 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: prodekan-pedagogika@fhs.utb.cz Kancelář:U18/613A
Zavřít

Fakulty a součásti