Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Orgány fakulty

Vědecká rada FHS

Předseda

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: marek@utb.cz Kancelář:U18/610

Tajemník VR

Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 032 829 Mobil:+420 734 690 607 E-mail: kocvarova@utb.cz Kancelář:U18/616, U18/438 - tel: +420 576 037 333

Interní členové

prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

profesor TEL:+420 576 037 337 E-mail: gavora@utb.cz Kancelář:U18/427B

prof. PaedDr. Zdena Kráľová, Ph.D.

Profesorka TEL:+420 576 032 004 E-mail: zkralova@utb.cz Kancelář:U18/420

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

profesorka TEL:+420 576 037 422 E-mail: hlukasova@utb.cz Kancelář:U18/432B

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.

profesorka TEL:+420 576 037 494 E-mail: pokrivcakova@utb.cz Kancelář:U18/431B

doc. PhDr.Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

docent TEL:+420 576 037 419 E-mail: balvin@utb.cz Kancelář:U18/533B

doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 038 163 E-mail: gatek@utb.cz Kancelář:U18/623

doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 423 E-mail: haburajova@utb.cz Kancelář:U18/526

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.

Docentka TEL:+420 576 037 367 Mobil:+420 606 777 298 E-mail: lengalova@utb.cz Kancelář:U18/503

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 037 494 E-mail: majercikova@utb.cz Kancelář:U18/431

prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.

profesorka; ředitelka ÚŠP TEL:+420 576 037 430 Mobil:+420 602 719 104 E-mail: wiegerova@utb.cz Kancelář:U18/429

MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D.

Odborný garant studijního programu TEL:+420 576 038 163 E-mail: adamik@utb.cz Kancelář:U18/623, / - tel: +420 577 552 979

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 037 439 E-mail: hrbackova@utb.cz Kancelář:U18/527

doc. Mgr. Roman Trušník, Ph.D.

Ředitel UMJL TEL:+420 576 032 018 E-mail: trusnik@utb.cz Kancelář:U18/412

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

TEL:+420 576 037 419 E-mail: sip@utb.cz Kancelář:U18/533B

Externí členové

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Masarykova univerzita

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Masarykova univerzita

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Masarykova univerzita

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Univerzita Karlova

doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.

Univerzita Pardubice

doc. PhDr.Mgr. Helena Kadučáková, Ph.D.

Katolícka univerzita v Ružomberku E-mail: kaducakova@utb.cz

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

Univerzita Karlova


doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek

Technická univerzita v Liberci

Stálí hosté

Tajemník TEL:+420 576 032 013 Mobil:+420 734 891 593 E-mail: tajemnik@fhs.utb.cz Kancelář:U18/612A

Proděkan pro celoživotní vzdělávání a praxe TEL:+420 576 032 012 Mobil:+420 725 508 554 E-mail: prodekan-czv-praxe@fhs.utb.cz Kancelář:U18/618A

Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy TEL:+420 576 032 030 Mobil:+420 602 434 438 E-mail: prodekan-vnejsi-vztahy@fhs.utb.cz Kancelář:U18/614A

PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost, zástupce děkana TEL:+420 576 032 338 Mobil:+420 603 280 350 E-mail: prodekan-pedagogika@fhs.utb.cz Kancelář:U18/613A

Fakulty a součásti

Zavřít