Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Poradní sbory a pracovní skupiny FHS

Kolegium děkana

Děkan Fakulty humanitních studií

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: dekan@fhs.utb.cz Kancelář:U18/610A

Proděkan pro pedagogickou činnost

PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost, zástupce děkana TEL:+420 576 032 338 Mobil:+420 603 280 350 E-mail: prodekan-pedagogika@fhs.utb.cz Kancelář:U18/613A

Proděkan pro celoživotní vzdělávání a praxe

Proděkan pro celoživotní vzdělávání a praxe TEL:+420 576 032 012 Mobil:+420 725 508 554 E-mail: prodekan-czv-praxe@fhs.utb.cz Kancelář:U18/618A

Proděkan pro vnější vztahy

Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy TEL:+420 576 032 030 Mobil:+420 602 434 438 E-mail: prodekan-vnejsi-vztahy@fhs.utb.cz Kancelář:U18/614A

Proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium

Proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium TEL:+420 576 032 829 Mobil:+420 734 690 607 E-mail: prodekan-tvurci-phd@fhs.utb.cz Kancelář:U18/616A

Předseda Akademického senátu FHS

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Předseda AS FHS TEL:+420 576 037 423 Mobil:+420 734 691 685 E-mail: skarupska@utb.cz Kancelář:U18/526B

Ředitel Ústavu školní pedagogiky

prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Ředitelka UŠP TEL:+420 576 037 430 Mobil:+420 602 719 104 E-mail: wiegerova@utb.cz Kancelář:U18/429B

Ředitel Centra výzkumu FHS

Mgr. Tomáš Karger, Ph.D.

Ředitel Centra výzkumu FHS TEL:+420 576 037 307 E-mail: karger@utb.cz Kancelář:U18/437B

Ředitel Ústavu moderních jazyků a literatur

doc. Mgr. Roman Trušník, Ph.D.

Ředitel UMJL TEL:+420 576 032 018 E-mail: trusnik@utb.cz Kancelář:U18/412A

Ředitel Centra jazykového vzdělávání

Mgr. Věra Kozáková, Ph.D.

Ředitel Centra jazykového vzdělávání TEL:+420 576 038 088 Mobil:+420 606 777 295 E-mail: kozakova@utb.cz Kancelář:U18/512A

Ředitel Ústavu pedagogických věd

doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Ředitel UPV TEL:+420 576 037 474 Mobil:+420 724 434 560 E-mail: hladik@utb.cz Kancelář:U18/529B

Ředitelka Ústavu zdravotnických věd

PhDr. Pavla Kudlová, PhD.

Ředitelka UZV TEL:+420 576 038 159 Mobil:+420 733 690 507 E-mail: kudlova@utb.cz Kancelář:U18/631B

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Pavla Lečbychová

Vedoucí studijního oddělení, Tutor pro studenty se specifickými potřebami TEL:+420 576 032 024 Mobil:+420 739 329 940 E-mail: studium-vedouci@fhs.utb.cz Kancelář:U18/113A

Fakulty a součásti

Zavřít