Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
12. - 16. 7. 2021

Junior Univerzita® 2021

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně spouští přihláškový systém k účasti na 9. ročníku prázdninové Junior univerzity®, která se uskuteční od 12. do 16. července 2021.

Ústav školní pedagogiky FHS pro děti připravil i letos atraktivní program pod odborným dohledem: slavnostní imatrikulace, angličtina hrou, dobrodružné čtení, chemické pokusy v laboratoři, nahlédnutí do práce kriminalistů, promoce a mnoho dalšího.

Cena: 2 350 Kč (nebo 2 100 Kč pro děti zaměstnanců UTB)

Termín pro podání přihlášky: 30. 4. 2021 (nebo do naplnění kapacity)

Děti budou za dodržování hygienických nařízení rozděleny dle věku do čtyř skupin (4 – 5 let, 6 – 7 let, 8 – 9 let, 10 – 11 let) a do dvou skupin tzv. instruktorů (12 – 14 let, 15 – 17 let).

Vyplněnou přihlášku zasílejte e-mailem na adresu ptravnickova@utb.cz
Pro bližší informace volejte na 602 719 104, 576 037 430.

Informace pro rodiče přihlášených dětí budou přístupny zde

Fakulty a součásti

Zavřít