Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Doučování

Nabídka doučování pro 1. stupeň základních škol

Současná doba není jednoduchá. Je spojená s množstvím problémů, které doléhají na školy, rodiny, rodiče, ale především děti. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně pomáhá prostřednictvím všech svých ústavů, jeden z nich se ale rozhodl svou nabídku ještě rozšířit.

Ústav školní pedagogiky FHS UTB ve Zlíně nabízí školám a rodinám bezplatnou pomoc při doučování dětí od 1. do 5. ročníku (s možností pracovat i se žáky v 6. ročníku), a to v předmětech:

  • český jazyk a literatura
  • anglický jazyk
  • matematika
  • prvouka
  • přírodověda
  • vlastivěda

Doučování zabezpečují studenti studijního programu Učitelství pro první stupeň ZŠ pod záštitou mentorů, didaktiků/supervizorů, kteří se etablují odborně v nabízených disciplínách.

Pro školy ve Zlíně je Ústav školní pedagogiky k dispozici také pro realizaci workshopů a kurzů pro rodiče a učitele, které pomohou zvládnout momentální situaci. Zabezpečuje také psychologickou podporu ze strany terapeutů jak pro učitele, tak pro rodiče.

Zájemci se mohou hlásit:

Aneta Zapletalová

E-mail: a_zapletalova@utb.cz

Stačí vyplnit formulář

„Preferujeme individuální přístup k dítěti i s vědomím, že může mít různé specifické potřeby pro svůj osobnostní vývoj.“

Fakulty a součásti

Zavřít