Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Doučování

Nabídka doučování pro 1. stupeň základních škol

Současná doba není jednoduchá. Je spojená s množstvím problémů, které doléhají na školy, rodiny, rodiče, ale především děti. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně pomáhá prostřednictvím všech svých ústavů, jeden z nich se ale rozhodl svou nabídku ještě rozšířit.

Ústav školní pedagogiky FHS UTB ve Zlíně nabízí školám a rodinám bezplatnou pomoc při doučování dětí od 1. do 5. ročníku (s možností pracovat i se žáky v 6. ročníku), a to v předmětech:

  • český jazyk a literatura
  • anglický jazyk
  • matematika
  • prvouka
  • přírodověda
  • vlastivěda

Doučování zabezpečují studenti studijního programu Učitelství pro první stupeň ZŠ pod záštitou mentorů, didaktiků/supervizorů, kteří se etablují odborně v nabízených disciplínách.

Pro školy ve Zlíně je Ústav školní pedagogiky k dispozici také pro realizaci workshopů a kurzů pro rodiče a učitele, které pomohou zvládnout momentální situaci. Zabezpečuje také psychologickou podporu ze strany terapeutů jak pro učitele, tak pro rodiče.

Zájemci se mohou hlásit:

Aneta Zapletalová

E-mail: a_zapletalova@utb.cz

Stačí vyplnit formulář

„Preferujeme individuální přístup k dítěti i s vědomím, že může mít různé specifické potřeby pro svůj osobnostní vývoj.“

Příklady z praxe:

Do Zlína přijela jedenáctiletá Trang z Vietnamu vloni v listopadu.  Dnes, po třech měsících, se umí představit, pozdravit i poděkovat. Kromě vlastní snahy a píle také díky studentce Adéle Langerové z Ústavu školní pedagogiky FHS. Denně se spolu učí hlavně češtinu. „Když Trang přijela do Zlína uměla českou abecedu, napočítat do deseti a základní barvy. Dnes už zvládá celé věty. Je velmi šikovná a moc se snaží. Protože už se známe, víme, co jedna od druhé čekat, jak se dorozumět,“ chválí Trang Adéla, která žačku doučuje. Rodiče Trang zůstali ve Vietnamu. Ve Zlíně žije se svou tetou a strýcem. Dorozumět se česky je její velkou motivací.

„Teď už se snažíme formulovat celé věty a rozlišovat zájmena jako například on a ona. Také ji učím fráze o rodině, kamarádech a třeba i počasí,“ popisuje Adéla.
Adéla Langerová, 3. ročník Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Fakulty a součásti

Zavřít