Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
JU 2021

9. ročník Junior univerzity® je již za námi

Studium na vysoké škole se vším všudy – tedy včetně slavnostních promocí. To čekalo na malé studenty Junior univerzity®, kterou letos už po deváté pořádal Ústav školní pedagogiky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně v týdnu od 12. do 16. 7. 2021. Program byl zahájen v pondělí slavnostní imatrikulací mladých studentů a pokračoval týdenním bohatým doprovodným programem, při němž se děti pobavily a zároveň se dozvěděly mnoho nového. Junior univerzita® se díky velkému zájmu dětí i rodičů každoročně rozrůstá, letos program probíhal v pěti skupinkách dětí ve věku od 3,5 do 16 let a promovalo celkem 47 absolventů.

Součástí programu letošní Junior univerzity® byla např. angličtina hrou, dobrodružné čtení, chemické pokusy v laboratoři, nahlédnutí do práce kriminalistů, nebo tajný projekt, jehož výsledkem bylo narozeninové přání pro pana děkana, také výlety do ZOO Lešná a Kovo ZOO, opékání špekáčků a mnoho dalšího. Prázdninový týdenní maraton byl v pátek zakončen slavnostní promocí absolventů, která je již tradičně zážitkem nejen pro malé vysokoškoláky, ale i jejich rodiče, prarodiče a kamarády – tentokrát ve zcela nových talárech a za dodržení přísných hygienických opatření.

Také v tomto roce si studenti zlínské Junior univerzity vybrali významnou osobnost a udělili jí titul Doctor Junior honoris Causa. Tento čestný doktorát letos získal pan profesor Peter Gavora, který dlouhodobě působí na Ústavu školní pedagogiky. V minulých letech se tímto titulem mohli pyšnit také profesorka Eva Jiřičná, herec Josef Alois Náhlovský, bývalý rektor zlínské univerzity Petr Sáha, předseda Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura i bývalá děkanka FHS UTB ve Zlíně Anežka Lengálová. Pan Čestmír Vančura se letos stal i čestným hostem Junior univerzity.

Junior univerzita® dělá malým vysokoškolákům radost již devátý rok.  Za její organizací se však skrývá usilovná práce a příprava zaměstnanců a studentů Ústavu školní pedagogiky. Za jejich nasazení jim bylo poděkováno během slavnostních promocí. A nejen jim.  Před publikem byla oceněna i paní dr. Hana Navrátilová za spolupráci se školami v době pandemie a pan Milan Smola vedoucí Odboru školství ve společnosti Magistrát města Zlína za podporu. Velký dík byl vysloven i panu dr. Petru Snopkovi za testování dětí na Covid-19, Centru Jazykového vzdělávání za angličtinu hrou, Lesům ČR a také Fakultě aplikované informatiky, která studenty uvedla do tajů robotiky. Zvláštní poděkování si vysloužili i studenti ÚŠP, kteří usilovně pomáhali s doučováním žáků a s jejich přípravou na výuku v době pandemické krize.

Příští rok oslaví Junior univerzita® již svůj jubilejní desátý ročník. Už nyní jsme na něj zvědaví.

Fakulty a součásti

Zavřít