Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Výstava

… být hraVÍ nás baVÍ

Výstava individuálních tvůrčích projektů studentek prvního ročníku studijního programu Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě MU v Brno, které vznikly v roce 2020 – období ovlivněném koronavirovou epidemií.

Hra je přirozeným projevem dítěte, mnohem náročnější je však iniciovat hru dospělých, obzvláště, je-li spjata s profesní přípravou.  Výtvarná hra a tvořivost je název disciplíny, kterou absolvují studenti studijního programu Učitelství pro mateřské školy na PdF MU Brno. V rámci této praktické disciplíny nejde o učení se novým atraktivním výtvarným technikám, akcentována je právě hravost, tvořivost, potřeba experimentovat, objevovat prostřednictvím tvorby něco nového, jedinečného. Doba pandemie nabídla studentům příležitosti, jak se oprostit od strachu a nejistoty, která pramení z nízkého sebehodnocení vlastních výtvarných schopností. Mohli se soustředit na realizaci individuálních projektů, promýšlet témata, promítnout do nich své zájmy, využít nečekaných událostí či náhody jako inspirace a hledat nové možnosti tvorby „zkoumáním“ na první pohled obyčejných materiálů.  Důležitým prvkem jejich tvorby se stala také akce, práce s tělem a vlastní podobou, včetně pořízení obrazového záznamu. Nové zkušenosti, autenticita vlastního prožitku a reflektované zážitky z tvorby tvořily významnou hodnotu a staly se pro studenty příležitostí pro komunikaci a vzájemné sdílení, které se přesunulo do virtuálního prostoru. I proto se jejich projekty mohou stát inspirací pro kolegy, kteří také směřují k profesi učitele preprimárního vzdělávání a chtějí zažít a pochopit principy tvořivě pojatých výtvarných činností v mateřské škole.

Na výstavu se přijděte podívat od 9. 9. do 10. 10. do foyer našeho univerzitního komplexu U18 na Štefánikově ulici. Kurátorkou výstavy je doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D z Ústavu školní pedagogiky.

 

Fakulty a součásti

Zavřít