Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Proběhlo

Centrum jazykového vzdělávání reprezentovalo FHS na Noci vědců

V pátek 24. 9. 2021 se ve Zlíně uskutečnil další ročník Noci vědců, akce, jejíž program stejně jako i v minulých letech připravila a zorganizovala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně za spolupráce všech fakult. Tentokrát byl hlavním tématem všech aktivit ČAS.

Fakultu humanitních studií reprezentovalo v prostorách Zlínského zámku Centrum jazykového vzdělávání, a sice formou zajímavé přednášky a programem připraveným pro děti a školáky a zaměřeným na angličtinu.

Malý princ, cestovatel časoprostorem lidství

V rámci série přednášek inspirovaných japonským formátem PechKucha (tzn. prezentující má na každý snímek powerpointové prezentace vyměřen určitý čas, v tomto případě pouhých 30 vteřin), vystoupila se svým příspěvkem Mgr. Petra Hanáčková. Pro zpracování tématu čas si Petra vybrala skvost světové literatury, Malého prince od Antoina de Saint-Exupéryho a přednášku nazvala „Za smyslem bytí: Malý princ, cestovatel časoprostorem lidství“.

Zaměřila se například na problematičnost pohledu na Malého prince jako na pohádku, byť tak bývá často prezentována, na neobvyklé projevy Malého prince v rámci děje, na to, že byl považován za dítě, nastínila některé filozofické otázky, které Princ klade a v neposlední řadě pojednala o tématu čas: „Na Malého prince a téma času lze pohlížet z perspektivy Princova hledání způsobu trávení času, který by mu do života přinesl více smyslu. Lze říct, že tento smysl nachází v zájmu o druhé lidi a převzetím zodpovědnosti ve vztahu k nim. Toto si můžeme krásně postavit do kontrastu s uspěchaností dnešní doby a negativními vlastnostmi jako jsou ješitnost, sobeckost či touha po moci“.

Přednáška byla zakončena úvahou, že díky neurčité identitě Prince tato knížka promlouvá ke každému čtenáři jiným způsobem, jelikož každý čtenář si vyloží Princovy cesty po svém. I proto je její poselství univerzální a překračuje časoprostor minulosti a současnosti.

Čaj o páté

Program pro rodiny s dětmi, žáky základních škol i studenty středních škol zaměřený na anglický jazyk si připravil tým lektorek pod vedením Mgr. Jany Máčalové. Skládání slov z písmen, anglické hry, domino na procvičení minulého času nepravidelných sloves, vyhledávání slov spojených s čajem v podobě osmisměrky a mnoho dalšího – tak si mohli letošní účastníci prověřit své znalosti angličtiny a naučit se i něčemu novému. Velkémuzájmu se těšilo např. i přiřazování slova „čas“ v různých jazycích ke správné zemi. A co více…..?

Návštěvníci, pro něž byl připraven černý čaj s mlékem a sušenky, si mohli v klidu sednout, odpočinout si, popovídat, nebo se začíst do anglické knihy. Tato myšlenka britského čaje o páté měla velký úspěch a zároveň pěkně zapadla do programu s tématem ČAS.

Fakulty a součásti

Zavřít