Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Darovalo 32 dobrovolníků z UTB

Daruj krev s FHS! – poděkování dárcům

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně a Krajská nemocnice T. Bati, a.s. děkují všem účastníkům akce Daruj krev s FHS, která probíhala minulý týden. Celkem 32 dobrovolníků se dostavilo na Hematologicko-transfuzní oddělení KNTB a obětovalo svůj čas i chvilku nepohodlí pro dobrou věc.

Letošní, již 11. ročník, byl spjat i s výzvou 20 za 20, tj. dvacet litrů vína za dvacet litrů krve. Vedení fakulty totiž přislíbilo odměnit tu z fakult univerzity, která bude mít v konečném součtu nejvyšší počet dobrovolných dárců. A jen velice těsně vyhrála právě Fakulta humanitních studií (12 dárců) – první místo ale obhájila jen s malým náskokem –  pouze o tři dárce předběhla Fakultu multimediálních komunikací (9 dárců). Na paty jim šlapala Fakulta technologická (7 dárců) a zapojila se i Fakulta managementu a ekonomiky (3 dárci) i zástupce z rektorátu (1 dárce). Ale příští rok může být vše jinak…

Vážíme si všech studentů a zaměstnanců univerzity, kteří se do dobročinné akce zapojili a DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

Fakulty a součásti

Zavřít