Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
pro školy

Fakulta humanitních studií nabídne v rámci ZFF školám program, který pomůže dětem řešit aktuální problémy

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav školní pedagogiky, nabízí základním a mateřským školám v rámci Zlín Film Festivalu zábavně-edukační aktivity a workshopy pro děti ve věku 5–10 let. Školy mohou při výběru zvolit jeden ze tří nabízených programů zaměřených na aktuální témata a udržitelnost.

Šikana, stalking, obtěžování. Stačí přidat předponu kyber- a máme moderní buzzword pro staré známé problémy, které vznikají často pod tlakem kolektivu a prostředí. První z témat je věnováno problematice “(Ne)bezpečí na netu”. Koordinátor připravovaného programu dr. Roman Božik upozorňuje na to, že „podobně nebezpečné útoky, jimž naše děti stále častěji čelí, se vyskytovaly již dříve a patrně se jim společnost nevyhne ani v budoucnu. Dříve však neexistovaly rafinované nástroje, jako livestreaming či Youtube, které jejich negativní efekt řádově zrychlují a násobí.“

Co se to na internetu vlastně děje? Jak se vypořádat s digitálním světem kolem nás, na co a na koho můžeme na internetu narazit? Co je to riziková komunikace, rizikový obsah nebo nekritické přejímání informací? O všech těchto otázkách je nutné s dětmi hovořit a ukázat jim také, kam se obrátit v případě nesnází.

“Konej lokálně, mysli globálně”. Nastup prosím na palubu, za chvíli odlétáme zachránit planetu Zemi! Touto úvodní větou bude zahájeno další téma věnované udržitelnosti v oblasti životního prostředí. Podle předem připraveného scénáře vynese pomyslná vzducholoď děti na modrou oblohu a dobrodružnou cestu na pomoc naší planetě. „Výprava udělá vše proto, aby byla současným i budoucím generacím zachována možnost uspokojovat základní životní potřeby a přitom neničit, ale naopak chránit rozmanitost přírody a zachovávat přirozené funkce ekosystémů“, upřesňuje dr. Božik. Cestou si děti popovídají o separování odpadů, recyklaci, či znovuvyužití různých materiálů, potkají pár dobrých lidí, realizujeme množství aktivit a dozví se spoustu nových potřebných informací o tom, jak správně planetě pomáhat.

Jako třetí možnost mohou učitelé zvolit pro žáky téma “Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se – aneb Paříž volá!”. Už Komenský tvrdil, že neustále běhat a vždy něco dělat je jistým důkazem zdravého těla a čerstvé mysli. A právě letos se budou v Paříži konat Letní olympijské hry, tedy největší sportovní událost roku, celosvětový svátek pohybu, přátelství a míru. Olympiáda se stala nejdůležitější sportovní událostí napříč všemi kontinenty. Pierre de Coubertin, otec novodobých olympijských her, děti zavede do bájné Olympie, kde mají hry historické kořeny, ale také do Atén, v nichž se toto sportovní zápolení konalo v novodobé éře poprvé. Představí jednotlivé sporty i filozofii her. Naše „malé“ Olympijské hry, jsou skvělým způsobem, jak efektivně zužitkovat překypující energii dětí a udělat něco pro jejich zdravý růst a vývin. Možná pomůžeme objevit nové talenty a olympioniky, děti se však především naučí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a mít radost z pohybu.

Program bude probíhat v budově U18 v dopoledních hodinách od 30. 5. do 5. 6. s výjimkou víkendu, aktivity pro děti trvají vždy cca 45 min a začínají vždy v 9, 10.15, 11.30 a 12.45 hod. Školy si mohou vybraný program objednat telefonicky (731 231 464) nebo e-mailem na polesakova@utb.cz.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít