Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Výstava

Fakulta uspořádá výstavu v rámci Týdne rané péče®

V týdnu od 4. do 10. listopadu 2019 proběhne již 12. ročník osvětové kampaně Týden rané péče®. U této příležitosti zve Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně všechny studenty, zaměstnance a veřejnost na Výstavu fotografií rané péče pro děti se vzácným nervosvalovým onemocněním.

Výstava, která je realizována ve spolupráce FHS a Kolpingovy rodiny Smečno, bude k vidění od 4. do 14. listopadu 2019 ve foyer Vzdělávacího komplexu UTB (U18, Štefánikova 5670).

Do kampaně Týden rané péče®, pořádané Společností pro ranou péči, se každoročně zapojují poskytovatelé sociální služby rané péče z celé ČR. Slogan „KAŽDÉ DÍTĚ JE ÚŽASNÉ“ zdůrazňuje individualitu každého dítěte, jeho jedinečnost. Dítě je součástí rodiny v mnoha rolích jako syn, dcera, vnuk, vnučka, sestra nebo bratr. Sourozenci jsou nedílnou součástí podpory rané péče a část témat Týdne rané péče® by v letošním roce měla patřit také jim. Protože KAŽDÉ dítě je jedinečné, úžasné, osobité.

Narození dítěte s vážným hendikepem je neočekávanou skutečností, která ovlivní celou rodinu i její okolí. Zasáhne do vnitřních vztahů rodiny, do kontaktů s vnějším světem i do finančního zázemí. Mnoha rodičům se nejprve zhroutí představa vysněného dítěte, budoucnost se rozplyne a rodina se vydává na dlouhou cestu opětovně ji vystavět. Možná trochu jinak, ale stejně pevně. Raná péče pomáhá rodinám na cestě vidět i drobné radosti a úspěchy a těšit se z nich.

Fakulty a součásti

Zavřít