Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Blahopřejeme!

FHS má druhou absolventku doktorského studia

Ve čtvrtek 6. června 2019 se na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně uskutečnila státní závěrečná zkouška a obhajoba disertační práce PhDr. Barbory Petrů Puhrové. Tématem její disertační práce bylo Rodič jako aktér domácí přípravy na vyučování.

Studentka prezentovala svůj výzkum vnímání domácí přípravy na 1. stupni školy a prokázala výborné znalosti v oblasti pedagogiky. Současně shrnula postoje k tomuto tématu a rovněž názory rodičů, kteří se výzkumu zúčastnili a analyzovala faktory, jež ovlivňují postoje rodičů k domácí přípravě. Diskuze k prezentované problematice proběhla na vysoké odborné úrovni a komise ocenila přínos práce pro praxi a profesionální přístup ke shromažďování i následné interpretaci dat.

Blahopřejeme nové doktorce a věříme, že další ji budou již brzy následovat!

Pro nové uchazeče o doktorské studium na FHS je 25. června připraven Den otevřených dveří, kde se zájemci mohou dotázat na vše, co je k Ph.D. studiu zajímá.

Fakulty a součásti

Zavřít