UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Blahopřejeme!

FHS má druhou absolventku doktorského studia

Ve čtvrtek 6. června 2019 se na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně uskutečnila státní závěrečná zkouška a obhajoba disertační práce PhDr. Barbory Petrů Puhrové. Tématem její disertační práce bylo Rodič jako aktér domácí přípravy na vyučování.

Studentka prezentovala svůj výzkum vnímání domácí přípravy na 1. stupni školy a prokázala výborné znalosti v oblasti pedagogiky. Současně shrnula postoje k tomuto tématu a rovněž názory rodičů, kteří se výzkumu zúčastnili a analyzovala faktory, jež ovlivňují postoje rodičů k domácí přípravě. Diskuze k prezentované problematice proběhla na vysoké odborné úrovni a komise ocenila přínos práce pro praxi a profesionální přístup ke shromažďování i následné interpretaci dat.

Blahopřejeme nové doktorce a věříme, že další ji budou již brzy následovat!

Pro nové uchazeče o doktorské studium na FHS je 25. června připraven Den otevřených dveří, kde se zájemci mohou dotázat na vše, co je k Ph.D. studiu zajímá.

Zavřít

Fakulty a součásti