Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Podej si přihlášku

FHS nově nabízí Specialistu rozvoje a vzdělávání dospělých a Anglickou filologii

V akademickém roce 2024/25 nabídne Fakulta humanitních studií uchazečům dva nové studijní programy.

Potěší především absolventky a absolventy bakalářského programu Anglický jazyk pro manažerskou praxi, kteří tak mohou navázat na své dosavadní studium. Dobrou volbou je však i pro bakaláře jiných programů zaměřených na anglický jazyk v rámci filologického či pedagogického studijního programu, případně programu příbuzného.

Studenti magisterského programu Anglická filologie si během studia mimo jiné osvojí schopnost komplexní práce texty, tedy jejich analýzy, interpretace i tvorby, získají rozsáhlé znalosti na poli lingvistické a literárněvědné teorie a seznámí se i s žádanou problematikou využití informačních technologií v humanitních vědách. Vedle povinných kurzů si budou moci vybrat z bohaté nabídky volitelných předmětů, které jim poskytnou možnost hlouběji se zaměřit na lingvistiku, překlad či anglofonní literaturu. Absolventky a absolventi budou též znát principy překladu a tlumočení a budou umět interpretovat originální text. Po úspěšném ukončení studia naleznou uplatnění v odborně či jazykově orientovaných profesích v knižních nakladatelstvích, kulturních institucích (např. mezinárodní festivaly), médiích a v neposlední řadě také v diplomacii. Uplatní se i ve firmách jako odborníci na komunikaci nebo jako pedagogičtí pracovníci na vysokých školách, v humanitně zaměřených ústavech Akademie věd, archivech, knihovnách a muzeích.

Rozšířená nabídka studia by mohla rovněž zaujmout všechny, jež se chtějí uplatnit v oblasti vzdělávání. Druhou avizovanou novinkou je bakalářský studijní program Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých v kombinované formě. Tento studijní program je zaměřen na profesní přípravu odborníků pro vzdělávací, osobnostně rozvojové a personální funkce v tržním i netržním sektoru. Absolventi mají možnost uplatnit se na pozicích specialista rozvoje a vzdělávání; koordinátor vzdělávání; vnitropodnikový kariérový poradce; vnitropodnikový mentor firemního vzdělávání; zadavatel vzdělávacích zakázek; personalista se specializací na rozvoj a vzdělávání dospělých; lektor a v dalších specifických pozicích souvisejících s náplní studijního programu.

Přihlášky ke studiu Anglické filologie a Specialisty rozvoje a vzdělávání dospělých mohou zájemci podávat již v prvním kole výběrového řízení, a to do 31. března.

 

Fakulty a součásti

Zavřít