Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Program FHS

FHS UTB nabídne během filmovém festivalu bohatý program pro děti

Zábavně-edukační aktivity a workshopy zajistí ve spolupráci s pedagogy studenti z Ústavu školní pedagogiky a Ústavu sociálních věd. Program bude probíhat v prostorách fakulty i v parku Komenského. Dopolední část bude vyhrazena pro mateřské a základní školy, které  si mohou objednat vzdělávací program v učebnách  FHS, odpoledne se zase děti s rodiči mohou těšit na zábavu v parku.

PROGRAM 26.–27. 5. 2022

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav pedagogických věd nabízí v rámci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež zábavně-edukační aktivity a workshopy pro děti předškolního věku a žáky prvního i druhého stupně základní školy.

DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

Cesta kolem světa aneb poznávání a respektování jiných kultur

Program připravený studenty studijního programu Sociální pedagogika si klade za cíl seznámit žáky s jinými kulturami a jejich odlišnostmi zábavnou a interaktivní formou. Aktivity jsou v rámci tří stanovišť připraveny pro děti předškolního věku, dále pro žáky prvního i druhého stupně základní školy. Veškeré aktivity se budou odehrávat ve Studentském klubu Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. Žáci si vyzkouší domorodé tance, projdou netradiční opičí dráhou, ověří si znalosti napříč kontinenty, zasoutěží si o drobné ceny nebo vyrobí origami. Přijďte si užít zajímavé dopoledne na Fakultě humanitních studií a přitom poznat celý svět.

Zábavné, ale zároveň vzdělávací a preventivní aktivity učí žáky respektu k odlišnostem a také umožňují seznámit se s jinými kulturami. Program je vhodný pro děti předškolního věku a žáky prvního i druhého stupně základní školy.

Dopolední program pro každou třídu sestává ze tří stanovišť (Afrika, Amerika, Austrálie), v rámci kterých budou žáci v cca 15 minutových blocích procházet jednotlivé aktivity.

Upřesnění dopoledního programu:

 Předškoláci1. stupeň2. stupeň
AfrikaNácvik domorodého tanceTanec/nošení na hlavěOpičí dráha s přenášením „vázy“ na hlavě
AmerikaPuzzleLehký kahoot/kvízTěžší kahoot/kvíz
AustrálieVyrábění klokanůVyrábění origamiPoznávání jedovatých australských zvířat

ODPOLEDNÍ PROGRAM PRO VEŘEJNOST

Cesta kolem světa aneb poznávání a respektování jiných kultur

Odpolední program pro veřejnost bude situován v parku Komenského a o aktivity se postarají studenti studijního programu Sociální pedagogika. Stejně jako v dopoledním programu i zde si děti a mládež mohou vyzkoušet aktivity, které jsou zábavné a zároveň edukační. Cílem aktivit, které budou připraveny pro jednotlivce i skupiny, je seznámení se s jinými kulturami např. prostřednictvím kvízu, soutěže, sestavení puzzle nebo nácviku domorodého tance. Přijďte si užít trochu jinou zábavu, při které poznáte celý svět. Součástí programu bude i malování na obličej.

PROGRAM 30.– 31. 5. 2022

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav školní pedagogiky nabízí v rámci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež zábavně-edukační aktivity a workshopy pro děti ve věku 5–10 let odrážející téma festivalu: 700 let od první zmínky o městu Zlín.

DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY 

Výlet do minulosti s ševcovským učněm Tomášem (30. 5. 2022)

Za pomoci stroje času se společně s ševcovským učněm Tomášem přeneseme do minulosti, kde jsou koňská spřežení, romantické chaloupky, bosé děti pasoucí husy a laskavé babičky pečící chutné buchty. Celý tento svět je nabitý množstvím nápaditých maličkostí, zajímavých přístrojů, jednoduchých pomůcek, které se postupem času staly nepostradatelnými pro rozvoj regionu a života lidí před mnoha a mnoha lety. Z nejzajímavějších jmenujme malé řemeslné dílny, tkalcovské stavy, kroje s nádhernou barevnou krajkou typickou pro náš region anebo třeba ševcovskou jehlu. Ale je toho mnohem více a stále dokážeme žasnout nad neuvěřitelnou kreativitou tvůrců z minulosti. Přijď se na chvíli pomyslně přemístit v čase a zjistíš, s jakými lidmi a řemesly se tam můžeš potkat a přirozeně i ty se na chvíli můžeš stát malým řemeslníkem, který si sám navrhne třeba vlastní boty.

Koráb pomoci Malého prince (31. 5. 2022)

Nastupte prosím na palubu, za chvíli odlétáme pomáhat! Pomoz nám vyrobit pomyslnou vesmírnou loď, která nás společně přenese na orbit a cestu k záchraně dětí ohrožených válkou. Vytvoříme cestovní mapu, která usnadní našemu korábu udržet správný směr při cestě k dětem, jež potřebují naši podporu, přátelství a solidaritu. Cestou uvidíme a potkáme spoustu dobrých lidí, zrealizujeme množství aktivit a dozvíme se mnoho nových potřebných informací o tom, jak správně pomáhat. Taky zjistíme, jak důležité a správné je naučit se podat pomocnou ruku. A na závěr nám kapitán lodi Malý princ od Antoine de Saint – Exupéryho prozradí, jak se můžeme stát ještě lepšími a nezištně pomáhat.

ODPOLEDNÍ PROGRAM PRO VEŘEJNOST 

Naše řemesla a tradice 

Odpolední program pro veřejnost bude situován v parku Komenského a podobně jako v minulých letech slibuje spoustu zábavy pro celou rodinu. Určitě však zaujme především děti, které se mohou seznámit se zajímavými lidmi z minulosti, řemesly a tradicemi, které jsou jedinečné a určující pro náš kraj. Každé dítě se tak na chvíli může stát malým a zručným řemeslníkem.

Přehled zábavně-vzdělávacího programu FHS na MFF  26.–31. 5. 2022
26. 05. 2022 dopolední program pro MŠ a ZŠ v prostorách FHS
9:00–9:45Cesta kolem světa aneb poznávání a respektování jiných kultur
9:45–10:15přestávka
10:15–11:00Cesta kolem světa aneb poznávání a respektování jiných kultur
11:00–11:30přestávka
11:30–12:15Cesta kolem světa aneb poznávání a respektování jiných kultur
12:15–12:45přestávka
12:45–13:30Cesta kolem světa aneb poznávání a respektování jiných kultur
26. 05. 2022 odpolední program pro veřejnost v parku Komenského
14:00 – 18:00Cesta kolem světa aneb poznávání a respektování jiných kultur
 
27. 05. 2022 dopolední program pro MŠ a ZŠ v prostorách FHS
9:00–9:45Cesta kolem světa aneb poznávání a respektování jiných kultur
9:45–10:15přestávka
10:15–11:00Cesta kolem světa aneb poznávání a respektování jiných kultur
11:00–11:30přestávka
11:30–12:15Cesta kolem světa aneb poznávání a respektování jiných kultur
12:15–12:45přestávka
12:45–13:30Cesta kolem světa aneb poznávání a respektování jiných kultur
27. 05. 2022 odpolední program pro veřejnost v parku Komenského
14:00 – 18:00Cesta kolem světa aneb poznávání a respektování jiných kultur
30. 05. 2022 dopolední program pro MŠ a ZŠ v prostorách FHS
9:00–9:45Výlet do minulosti s ševcovským učněm Tomášem
9:45–10:15přestávka
10:15–11:00Výlet do minulosti s ševcovským učněm Tomášem
11:00–11:30přestávka
11:30–12:15Výlet do minulosti s ševcovským učněm Tomášem
12:15–12:45přestávka
12:45–13:30Výlet do minulosti s ševcovským učněm Tomášem
30. 05. 2022 odpolední program pro veřejnost v parku Komenského
14:00 – 18:00Naše řemesla a tradice
31. 05. 2022 dopolední program pro MŠ a ZŠ v prostorách FHS
9:00–9:45Koráb pomoci Malého prince
9:45–10:15přestávka
10:15–11:00Koráb pomoci Malého prince
11:00–11:30přestávka
11:30–12:15Koráb pomoci Malého prince
12:15–12:45přestávka
12:45–13:30Koráb pomoci Malého prince
31. 05. 2022 odpolední program pro veřejnost v parku Komenského
14:00 – 18:00 Naše řemesla a tradice

Fakulty a součásti

Zavřít