Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Pro uchazeče o studium

FHS UTB otevírá nový studijní program Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých

V příštím akademickém roce nabídne Fakulta humanitních studií UTB zájemcům o studium v kombinované formě nový studijní program, který je připraví na profesní dráhu v oblasti rozvoje a vzdělávání dospělých. Absolventi naleznou uplatnění rovněž jako personalisté v tržním i netržním sektoru.

„Cílem studia je vést studující k pochopení aktuálních jevů a procesů v této oblasti i k jejich vzájemné provázanosti, dále k osvojení znalostí a dovedností potřebných k tvorbě, realizaci, financování, akreditaci a evaluaci vzdělávacích programů a rovněž k umění pracovat s lidským potenciálem od počátečního vyhledávání vhodných specialistů přes organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidí až po budování profesionálů, vše s ohledem na implementaci inovativních přístupů ve vzdělávání a moderních technologií“, uvedla proděkanka pro studium Mgr. Jana Martincová, Ph.D. MBA.

Důraz je kladen zejména na rozvoj andragogických a manažerských kompetencí pro plánování, řízení, organizování a koordinaci efektivního systému rozvojových a vzdělávacích aktivit v organizaci. Podstatnou část nového studijního programu tvoří rozvoj soft skills, tzn. komunikačních dovedností, asertivity, dovednosti pracovat v týmu, schopnosti tvůrčího řešení konfliktů a vyjednávání, strategického a koncepčního myšlení a mnoha dalších. Právě tyto dovednosti a znalosti pak umožní absolventkám a absolventům profesionalizovat jejich činnost v praxi.

Jedná se o velmi žádané, prakticky orientované studium, které mimo jiné přináší i nové příležitosti pro firmy i organizace. Zaměstnanci kvalifikovaní v dané oblasti pomohou těmto subjektům nastartovat a rozvíjet vlastní firemní vzdělávání a efektivně pracovat s lidskými zdroji. Vzhledem ke kombinované formě studia, lze obor vystudovat i při zaměstnání.

A jaké konkrétní profese lze po úspěšném zakončení studia vykonávat? Ti, kdo studium úspěšně absolvují, se snadno uplatní jako lektoři/rky, manažeři/rky a koordinátoři/rky vzdělávaní nebo mohou pracovat v oblasti personalistiky se specializací na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců.

 

Fakulty a součásti

Zavřít