Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Hodnocení výuky

Hodnocení kvality výuky za uplynulý semestr

Milé studentky, milí studenti,

do neděle 30. ledna 2022 se máte možnost vyjádřit ke kvalitě výuky na fakultě za uplynulý zimní semestr. Díky vašemu hodnocení se budeme moci zabývat vašimi podněty a připomínkami, reagovat na ně a řešit je. To vše povede ke zkvalitnění výuky v dalších obdobích.

Při vyplňování dotazníku se není čeho bát:

  • Dotazník vyplňujete přes IS/STAG.
  • Vaše hodnocení i připomínky jsou zcela anonymní.
  • Děkan a proděkan fakulty obdrží pouze informaci, že jste hodnotili, tedy odeslali dotazník.
  • Ředitel daného ústavu obdrží pouze připomínky k danému předmětu, opět anonymně.

Budeme se těšit na vaši zpětnou vazbu.

Fakulty a součásti

Zavřít