UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Junior univerzita v novém šatě

I v tomto roce se setkávají na půdě Fakulty humanitních studií děti ze Zlína na své univerzitě. Děti ve věku od 4 do 15 let tráví svůj druhý prázdninový týden ve školních lavicích. Tentokrát však na univerzitě. „Přijímaní do cechu studentského probíhá vždy na začátku týdne imatrikulací“ říká Adriana Wiegerová, autorka projektu Junior univerzity. „V tomto roce máme mnoho novinek. V první řadě byla Junior univerzita přijata do mezinárodní sítě dětských univerzit EUCUEM, ale také univerzita po prvé probíhá v nové budově, kterou navrhla prof. Jiřičná.“ pokračuje Adriana Wiegerová. Právě paní profesorka odpovídala na dotazy instruktorů, dětí ve věku od 12 do 15 let, kteří se s ní potkaly. Práce v instruktorské skupině se slibně rozvíjí.

Děti zažívají mnoho zajímavých výletů do různých organizací například do firmy Samohýl, nebo Fatra. Učí se pravidla dopravní výchovy nebo jak poskytnout první pomoc. Učí se také pracovat s penězi a uvažovat nad jejich hodnotou. Dozvídají se mnoho zajímavosti o přírodě a společně se studenty bádají a experimentují.

Projekty pro ně připravují studentky Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro první stupeň ZŠ a Pedagogiky předškolního věku. Týden je také věnován interaktivnímu čtení, učení se anglickému jazyku, ale také výletům, například do ZOO Lešná. Děti budou také vítat hosty z univerzit v USA, kteří se s nimi přijedou popovídat. Slavnostní promoce studentů Junior univerzity bude 13. 7. 2018 v nové aule budovy U18. Všichni jsou srdečně zváni.

Zavřít

Fakulty a součásti