Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Hodnocení kvality výuky

Když nehodnotíš, nic nezměníš!

Milé studentky, milí studenti,

ještě není pozdě, do 2. 2. 2023 máte stále možnost provést hodnocení kvality výuky. Věnujte nám kousek svého času a poskytněte cennou zpětnou vazbu!  Vyšší účast v hodnocení dává větší váhu získaným výsledkům.

Nezapomeňte, že:

  • Připomínky k předmětům jsou nastaveny jako anonymní. Pokud se chcete pod připomínku podepsat, lze tak učinit přepnutím rozbalovacího menu.
  • Připomínky k ústavu, vybavení a atmosféře studijního prostředí + technické připomínky jsou rovněž anonymní.
  • Ubezpečujeme Vás, že jedinou informací je, že jste hodnotili (odeslali dotazník). Pouze děkan a proděkan pro studium příslušné fakulty má k dispozici seznam studentů, kteří hodnotili za účelem zvýhodněného předzápisu a losování cen.
  • Ředitel ústavu vidí připomínky a hodnocení za předměty jeho ústavu.

Fakulty jsou povinny vás do 60 dní od ukončení hodnocení seznámit s výsledky, navrhnout opatření a do 90 dnů uskutečnit diskuzní setkání se studenty.

Děkujeme za Vaše hodnocení a přejeme mnoho úspěchů ve zkouškovém období!

Fakulty a součásti

Zavřít