UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
www.capv2018.utb.cz/

Konference ČAPV 2018: „TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH“

Česká asociace pedagogického výzkumu a Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlín zvou na XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Fakulta humanitních studií přijala svoji hostitelskou roli a zve do svého nového vzdělávacího komplexu všechny zájemce, kolegy z univerzit doma i v zahraničí. Konference se koná pod záštitou děkanky Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. Ing. Anežky Lengálové, Ph.D.

Konference probíhá ve dnech 12. – 14. 9. 2018.

Téma konference:

  • Transdisciplinarita je odpovědí na výzvu spočívající v narůstající komplexitě výzkumného pole, v němž operují i pedagogické vědy. Mnoho z dnešních pedagogických problémů je tak komplexních, že na jejich řešení nepostačuje jedna specializovaná disciplína. Tyto problémy s mnoha aspekty vyžadují transdisciplinární řešení. Transdisciplinarita v pedagogických vědách bude tedy v centru pozornosti 26. ročníku konference ČAPV se snahou hledat odpovědi na otázky, jak může transdisciplinární přístup obohatit poznání ve výzkumných tématech reprezentovaných jednotlivými sekcemi.

Program konference je dostupný na webu http://www.capv2018.utb.cz/

Zavřít

Fakulty a součásti