Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Konference restorativní a retributivní justice

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně (FHS UTB) uspořádala společně s Probační a mediační službou Zlín (PMS Zlín) konferenci, která odkryla témata stojící na okraji veřejného zájmu. Citlivá problematika vězeňství, alternativních trestů, trestně stíhaných mladistvých a matek s dětmi ve věznicích zůstává i v dnešní otevřené společnosti stále silně tabuizovaná.

Obě instituce společně připravili odbornou konferenci, která se opírá o dlouhodobou vzájemnou spolupráci v rámci výuky, plnění odborných praxí a budoucího profesního uplatnění studentek a studentů programu Sociální pedagogika.

Konference restorativní a retributivní justice proběhla dne 15. 11. 2023 v prostorách Fakulty humanitních studií. „Hlavním cílem akce bylo uchopit tuto problematiku komplexně a propojit prostřednictvím panelové diskuze teorii s praxí. Jsme velmi rádi, že pozvání přijali ředitel Vazební věznice Brno, ředitelka Věznice ve Světlé nad Sázavou, sociální kurátor pro dospělé, náměstek ministra spravedlnosti, ředitelka Probační a mediační služby, náměstek vrchního státního zástupce, hejtman Zlínského kraje, zástupci neziskových organizací a mnoho dalších“, uvedla Mgr. Julie Junaštíková jedna z organizátorů akce.

Úvodního slova se ujal děkan FHS UTB, ředitel Ústavu pedagogických věd FHS UTB, ředitelka PMS a náměstek ministra spravedlnosti ČR.

Program konference
15. 11. 2023, Zlín
(pořadatelé Probační a mediační služba a FHS UTB ve Zlíně)

Moderuje Mgr. Julie Junaštíková
8:30 – 9:00 hod. – Prezence účastníků (panelistů)
9:00 – 9:30 hod. – Oficiální zahájení konference a úvodní slovo (děkan FHS, ředitel UPV, náměstek člena vlády, ředitelka PMS)
9:30 – 10:00 hod. – Přednáška o restorativní justici
přednáší – Mgr. Anna Korandová a PhDr. Andrea Matoušková
10:00 – 10:15 – Coffee break
10:15 – 11:00 hod. – 1. panelová diskuze Restorativní justice x trest smrti
moderuje – Mgr. et Mgr. Tereza Raszková a Mgr. Petra Zhřívalová, Ph.D.
11:00 – 11:15 hod. – Coffee break
11:15 – 12:00 hod. – 2. panelová diskuze Vězeňství x alternativní tresty a probační dům
moderuje – plk. Bc. Jan Doležal a Mgr. Kateřina Šlesingerová
12:00 – 13:30 – Oběd
13:30 – 14:15 hod. – 3. panelová diskuze Mladiství x vězení
moderuje – plk. PhDr. Dušan Gáč, MBA a Mgr. Martin Plášek
14:15 – 14:30 hod. – Coffee break
14:30 – 15:15 hod. – 4. panelová diskuze Matky s dětmi ve vězení
moderuje – Mgr. Lenka Ouředníčková a Mgr. Lucie Jechová
15:15 hod. – 15:30 hod. – Oficiální ukončení konference

 

Fakulty a součásti

Zavřít