Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Pomáháme Ukrajině

Kurzy češtiny pro ukrajinské uprchlíky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí ukrajinským uprchlíkům výuku základů českého jazyka

Za každým návštěvníkem kurzu stojí obvykle silný příběh, který je většinou velmi citlivý a osobní. Přesto se ukrajinští manželé Mariia a Grygorij svěřili, za jakých okolností se do České republiky dostali. Tito sedmdesátníci přijeli z ukrajinského Mykolajivu do Zlína v polovině března. Nyní jsou tisíc kilometrů od domova, který denně bombarduje ruská armáda. Cítí, že potřebují češtinu, aby v novém prostředí nebyli úplně ztraceni. Zároveň tak chtějí poděkovat místním lidem za lásku a vstřícnost.

„Nechali jsme na Ukrajině dům i našeho psa, o toho se teď stará náš soused. Naše dcera zůstala na Ukrajině. Češtinu potřebujeme pro běžnou komunikaci, abychom se co nejlépe dorozuměli v každodenních situacích,“ říkají oba dva shodně. „ Jsme už starší lidé, na výuku se ale i přesto moc těšíme, chceme se seznámit se základy češtiny a dozvědět se zajímavosti o české kultuře. To je naše pocta zemi a lidem, kteří nás tady přijímají,“ doplňují.   

Fakulta humanitních studií, konkrétně Ústav moderních jazyků a literatur, proto zahájila dva bezplatné osmitýdenní kurzy češtiny. „V tuto chvíli máme přihlášených 16 lidí. A hlásí se nám další, počítáme tedy s tím, že se počty účastníků budou ještě dále navyšovat,“ uvádí koordinátorka kurzu Petra Bačuvčíková.

Lidé z Ukrajiny jsou často schopni komunikovat spíše jen ve své rodné řeči, částečně v ruštině, výjimečně i v anglickém jazyce. V prvních lekcích se potýkají zejména s latinskou abecedou, se kterou se většina z nich prozatím téměř nesetkávala. Učí se základní slovní zásobě, společenským frázím a také správné výslovnosti.

 „Atmosféra kurzu se v prvních hodinách nesla v duchu počátečního vzájemného seznamování a mapování znalostí. Vyučující by rádi vytvořili pro účastníky prostředí, kde se budou všichni cítit bezpečně a budou moci dělat rychlé pokroky. Studenti jsou v České republice zhruba měsíc, jedna studentka dorazila dokonce až v den zahájení kurzu,“ popisuje lektorka Petra Bačuvčíková.

„Mezi studenty jsou velké rozdíly a je vidět, že někteří z nich se výuce českého jazyka již věnovali. Zpočátku se jim zdála výuka jednoduchá, ale například s vyjádřením záporu slovesa “být” či vyjádřením určitých výrazů narazili na stupňující se obtížnost češtiny. Součástí hodiny byla jak gramatická cvičení, tak opakování výslovnosti,“ sděluje své první dojmy z výuky lektorka Petra Hanáčková.

Studenti projevili zájem dozvědět se více o českém vzdělávacím systému a reáliích. Celkové složení skupiny je velmi pestré. Jsou zde studenti, senioři, matky s dětmi i profesionálové z odvětví inženýrství, managementu, vzdělávání či bankovního sektoru.

„Výuka probíhá převážně česky, občas si ale vypomůžeme s výkladem přes ruštinu nebo angličtinu, případně šikovnější studenti překládají ostatním do ukrajinštiny. Navzdory důvodům, kvůli kterým kurz vznikl, je atmosféra na hodinách příjemná a uvolněná. Studenti jsou vděční, že mají možnost se učit česky na půdě univerzity, kde k tomu mají k dispozici veškeré zázemí,“ uzavírá lektorka Veronika Galačová.

Fakulty a součásti

Zavřít