Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Vědecká konference žáků

Mladí vědci zaplnili přednáškové prostory FHS

Dne 24. května 2024 se v dopoledních hodinách na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnil již třetí ročník Vědecké konference pro žáky. Tato akce, zaměřená na rozvoj talentovaných dětí ze základních škol Zlínského kraje, nabídla účastníkům možnost vyzkoušet si před katedrou prezentaci výsledků svých bádání a projektů. 

Konferenci oficiálně zahájil v 9 hod. úvodním slovem děkan FHS. Následovala prezentace o nových možnostech programování pro žáky základních škol. Prezentace probíhaly ve třech blocích, mezi nimiž byly přestávky, které dětem umožnily navzájem se poznat, sdílet své zážitky a občerstvit se po náročném výkonu. Přestože byli účastníci velmi mladí, jejich témata byla nesmírně zajímavá a často i náročná. Mezi nejzajímavější příspěvky z oblasti biologie, potravinářství, techniky a IT patřily například prezentace Mezinárodní vesmírné stanici ISS doplněná o VR prohlídku stanice, Tajemství černých děr, Jaderné bomby, Zajímavé nekonečno, Generativní umělá inteligence nebo Průmyslově zpracované potraviny.

Výkony 44 přihlášených žáků hodnotila porota sestavená z akademických pracovníků fakulty. Vyslechla si celkem 33 příspěvků, přičemž  posuzovala nejen obsah a zpracování prezentací, ale také mluvený projev a odvahu vystoupit před početným publikem. Po závěrečných prezentacích se všichni přítomní opět shromáždili v aule, kde proběhlo slavnostní ukončení a předání diplomů.

“Měli jsme za cíl poskytnout žákům platformu, kde mohou předvést výsledky svého snažení a inspirovat se navzájem,” uvedl Mgr. Michal Navrátil, hlavní organizátor akce. ” Těší nás, že někteří žáci se k nám vrací pokaždé s novým tématem a my můžeme sledovat, jak se rok od roku zdokonalují ve svých prezentačních dovednostech. Zároveň se do konference každý rok zapojí i noví žáci, kteří dokážou s jejich již zkušenými vrstevníky rozhodně držet krok.”

 

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít